1.9.4 Het 5/5-100-protocol (intensief protocol)

Als verhoging is er dan het intensieve protocol 5/5-100 volgens Dr. Andreas Kalcker. Dit protocol maakt ook gebruik van de actieve versterker DMSO (dimethylsulfoxide) in een concentratie van 70%. Daartoe kan, indien nodig Verdun 99,9% DMSO met water in een verhouding van 7:3 (7 delen DMSO + 3 delen water). Om te beginnen wordt 5 ml van deze 70% DMSO-oplossing, verdund op deze manier, oraal ingenomen met 100 ml water als voordose. Voeg vervolgens 5ml CDS/CDSplus toe aan ca. 100ml water en drink deze portie. Men herhaalt deze combinatie van pre-dose DMSO en intensieve dosis CDS/CDSplus ca. om de 1-2 uur en tot 12 keer per dag. Zoals bij alle protocollen hier is het een goed idee om de dosis te verlagen als je je onwel of misselijk voelt.

Scroll naar boven