1.9.4 Protokol 5/5-100 (Yoğun Protokol)

Dr. Andreas Kalcker’e göre yoğun protokol 5/5-100’dür. Bu protokolde aktif amplifikatör DMSO (dimetil sülfoksit) %70 konsantrasyonda da kullanılmaktadır. Bu amaçla, gerekli olabilir Seyreltin 99.9% DMSO 7:3 oranında su (7 parça DMSO + 3 parça su). Başlangıçta, 100 ml su ile seyreltilmiş% 70 DMSO çözeltisi 5ml önceden doz olarak sözlü olarak alınır. Sonra su yaklaşık 100ml 5ml CDS / CDSplus ekleyin ve bu kısmını içmek. Önceden doz dmSO ve yoğun doz CDS /CDSplus bu kombinasyonu tekrarlayın yaklaşık her 1-2 saatte bir ve bu kadar 12 kez bir gün. Burada tüm protokoller olduğu gibi, rahatsızlık veya mide bulantısı durumunda dozda bir azalma mantıklı.

Scroll to Top