1.9.4 Protokół 5/5-100 (protokół intensywny)

Jako wzrost istnieje wtedy intensywny protokół 5/5-100 według dr Andreasa Kalckera. Protokół ten wykorzystuje również aktywny wzmacniacz DMSO (sulfotlenek dimetylu) w 70% stężeniu. W tym celu, w razie potrzeby Rozcieńczyć 99,9% DMSO wodą w stosunku 7:3 (7 części DMSO + 3 części wody). Na początek, 5ml tak rozcieńczonego 70% roztworu DMSO pobiera się doustnie ze 100 ml wody jako dawkę wstępną. Następnie dodać 5ml CDS/CDSplus do ok. 100ml wody i wypić tę porcję. Powtarza się to połączenie DMSO z intensywną dawką CDS/CDSplus ok. co 1-2 godziny i do 12 razy dziennie. Jak w przypadku wszystkich protokołów tutaj, zmniejszenie dawki w przypadku złego samopoczucia lub mdłości jest dobrym pomysłem.

Scroll to Top