Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te onthullen. Bij elke toegang tot de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de aanvraag, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de aanvraag documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op de goede werking van de website en de verbetering van onze diensten. Dit dient volgens art. 6 alinea. 1 para. 1 lit f GDPR van de bescherming van onze legitieme en, in het kader van de belangenafweging, doorslaggevende belangen bij de juiste voorstelling van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan onze website gewist.

Hostingdiensten van derden
De gegevens worden ook verwerkt door een derde partij die wij hebben gecontracteerd om namens ons hosting- en websitepresentatiediensten te leveren. Deze aanbieder verwerkt op zijn servers alle gegevens die worden verzameld bij een bezoek aan onze website of bij het invullen van de daarvoor bestemde formulieren in onze online shop, op de hieronder aangegeven wijze. De gegevens worden alleen verwerkt op andere servers in de mate die hier wordt beschreven.

Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het huidige certificaat kan hier worden bekeken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste erkend dat entiteiten die onder het privacyschild zijn gecertificeerd, een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

2. het verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking en voor het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst, contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail) of een klantaccount bij ons opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of om uw contactaanvraag te verwerken of om uw klantaccount te openen, en u anders niet in staat zou zijn om uw bestelling af te ronden en/of uw klantaccount in te stellen of de contactaanvraag te versturen. In elk invoerformulier kunt u zien welke gegevens worden verzameld. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt om het contract uit te voeren en om uw aanvragen te verwerken in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 lit b GDPR. Na voltooiing van het contract of het verwijderen van uw klantaccount wordt de verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die volgens de geldende voorschriften van toepassing is, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken in de mate en op de wijze die wettelijk is toegestaan, waarvan wij u in deze mededeling op de hoogte stellen. Uw klantaccount kan te allen tijde worden verwijderd. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de corresponderende functie in de klantaccount gebruiken.

3. overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan de rederij voor zover dat nodig is voor de levering van de bestelde goederen in overeenstemming met art. 6 lid. 1 Zin 1 lit. b BBPR. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, geven wij de voor de orderverwerking verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de betaling moet verwerken en, indien van toepassing, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is geselecteerd of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. Een deel van deze gegevens wordt door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld wanneer u een rekening bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met behulp van uw toegangsgegevens bij uw betaaldienstverlener registreren. De gegevensbeschermingsverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder is van toepassing.

4. e-mail nieuwsbrief

E-mail reclame wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij u op regelmatige basis onze e-mailnieuwsbrief toesturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) 1 lit a GDPR, waarbij wij de door u gevraagde of bekendgemaakte gegevens afzonderlijk voor dit doel gebruiken.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt hiervoor een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de opt-outlink in de nieuwsbrief gebruiken. Na de uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken in de mate en op de wijze die door de wet is toegestaan, waarvan wij u in deze kennisgeving op de hoogte zullen stellen.

E-mail reclame, als u zich niet abonneert op de nieuwsbrief en uw recht om u uit te schrijven
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hebt zich niet afgemeld en u bent geen consument die gewoonlijk in Polen woont, behouden wij ons het recht voor om u periodiek per e-mail aanbiedingen te doen voor producten uit ons assortiment die vergelijkbaar zijn met de producten die u al hebt gekocht. Dit is om onze legitieme belangen te beschermen bij het promoten en adverteren van onze producten bij klanten, die zwaarder wegen dan onze legitieme belangen in het proces van belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of door gebruik te maken van de opt-out-link in de promotie-e-mail, zonder dat dit leidt tot hogere kosten dan de verzendkosten die tegen het basistarief in rekening worden gebracht.

De nieuwsbrief wordt u toegezonden door onze serviceprovider, die namens ons gegevens verwerkt en aan wie wij uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een EU- of EER-lidstaat.

5 Cookies en webanalyse

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken, geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, maken sommige pagina’s van deze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een kunstzinnige en optimale presentatie van ons aanbod. 6 (1) 1 lit een BBPR, die de doorslag geven in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd nadat de browsersessie is afgesloten, d.w.z. wanneer u de browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons weer bezoekt (permanente cookies). Om te controleren hoe lang cookies worden opgeslagen, kunt u gebruik maken van de overzichtsfunctie in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer een site gebruik maakt van cookies en dat u per geval kunt beslissen of u cookies op een bepaalde site of in het algemeen wilt accepteren of weigeren. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheer van de cookie-instellingen. Het beleid van de browser wordt beschreven in het helpmenu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Om te weten te komen hoe u de instellingen in uw browser kunt wijzigen, zie de links hieronder:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie ten behoeve van Google Analytics (zie hieronder). Met de DoubleClick cookie kan uw browser u herkennen wanneer u andere websites bezoekt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt automatisch doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als gevolg van de op deze website geactiveerde IP-anonimisering wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal het door uw browser via Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website in de zin van de kunst. 6 (1) 1 liter f bbpR, die de overhand hebben in het proces van belangenafweging. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google Double Click wordt aangeboden door Google LLC. (www.google.com) aangeboden.
Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt het huidige certificaat hier zien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie erkend dat de onder het Privacy Schild gecertificeerde entiteiten een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt het DoubleClick cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het instellen van cookies en uw browserinstellingen hierop aanpassen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies worden geplaatst en dat u per geval kunt beslissen of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen wilt accepteren of weigeren. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies uw toegang tot sommige functies van onze website kan beperken.

Klicken Sie hier, um Ihr Cookie-Annahme-Cookie von Ihrem Browser zu löschen]

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor de analyse van de website maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod volgens de kunst. 6 (1) 1 liter f bbpR, die de overhand hebben in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden, zoals cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Aangezien deze website de anonimisering van IP-adressen mogelijk maakt, wordt het IP-adres ingekort voordat het op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of van andere overeenkomstsluitende partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In de regel zal Google het door uw browser via Google Analytics doorgegeven geanonimiseerde IP-adres niet met andere gegevens van Google in verband brengen.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt het huidige certificaat hier zien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie erkend dat de voor het privacyschild gecertificeerde entiteiten een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens in de toekomst op deze website registreert. In dit proces wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

6. reclame voor marketingdoeleinden

Google AdWords remarketing
We gebruiken Google AdWords om onze website te adverteren in Google-zoekresultaten en op websites van derden. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website in uw browser het zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld, dat de automatische weergave van op interesse gebaseerde reclame met behulp van een pseudoniem cookie-ID en informatie over uw website-bezoek mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van onze website in de zin van de kunst. 6 (1) 1 liter f bbpR, die de overhand hebben in het proces van belangenafweging.

Extra gegevens worden alleen verwerkt als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsinggeschiedenis te koppelen aan uw Google-account en om informatie van uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op het web ziet. Als u onze website bezoekt terwijl u bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens voor het maken en definiëren van kijklijsten voor cross-device remarketing. Voor dit doel zal Google uw gegevens tijdelijk samenvoegen met de gegevens van Google Analytics, om zo kijklijsten aan te maken en te definiëren.

Google AdWords remarketing wordt verzorgd door Google LLC (www.google.com). Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. U kunt het huidige certificaat hier zien. Op basis van deze overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie de door het Privacy Shield gecertificeerde entiteiten erkend als entiteiten die een adequaat niveau van gegevensbescherming garanderen.

Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie opvragen over het instellen van cookies en uw browserinstellingen hierop aanpassen.

7. contactmogelijkheden en uw rechten

U heeft het recht om gratis informatie te ontvangen over de over u opgeslagen gegevens en deze, indien nodig, te corrigeren, de verwerking te beperken, de overdracht van de gegevens mogelijk te maken of de gegevens te verwijderen.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, als u uw gegevens wilt opvragen, corrigeren, blokkeren of verwijderen, als u uw toestemming wilt intrekken of als u zich wilt afmelden voor een bepaald gebruik van uw gegevens, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens die in ons impressum staan vermeld.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

recht van beroep
Indien wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen die in het proces van belangenafweging prevaleren, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke gegevensverwerking met effect voor de toekomst. Indien uw gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van juridische claims.

Dit geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerken.

Scroll naar boven