Pobierz E-Book:

0
Łączna liczba pobranych plików

Pełna wersja to free do wszystkich od teraz i może być rozprowadzana i udostępniana. Nic nie może być dodane ani usunięte z tej wersji i może być rozpowszechniane wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Pełna wersja jest now free for everyone i może być przekazywana i rozpowszechniana. Nic nie może być dodawane lub usuwane z tej wersji i rozpowszechniane wyłącznie w obszarze niekomercyjnym.

Kompletny ahora jest bezpłatny dla osób, które mogą nadawać i odbierać sygnały. No se puede agregar ni eliminar nada de esta versión y solo se puede distribuir en el área no comercial.

Wersja ta jest bezpłatna dla dystrybutorów i dystrybutorów. Rien ne peut être ajouté ou retiré de cette version et elle ne peut être distribuée que dans la zone non commerciale.

Pełna wersja jest dostępna za darmo i może być dostarczana w wersji tradycyjnej i dystrybucyjnej. Nulla può essere aggiunto o rimosso da questa versione e distribuito solo nell’area non commerciale.

De volledige versie is nu gratis voor iedereen en mag worden doorgegeven en verspreid. Niets mag worden toegevoegd of verwijderd uit deze versie en alleen worden gedistribueerd in het niet-commerciële gedeelte.

W porównaniu z pełną darmową agorą dla towarów i usług nadawczych i dystrybucyjnych. Żaden z nich nie prowadzi działalności akademickiej ani nie jest usuwany z terytorium kraju, a także nie prowadzi działalności na terenie kraju związkowego.

Pełna wersja jest teraz bezpłatna dla wszystkich i może być przekazywana i rozpowszechniana. Nic nie może być dodane lub usunięte z tej wersji i tylko rozpowszechniane w obszarze niekomercyjnym.

Полная версия теперь бесплатна для всех и может быть передана и распространена. Ничто не может быть добавлено или удалено из этой версии и распространяется только в некомерческой зоне.

完全版は誰でも無料で利用できるようになりました。このバージョンから何かを追加したり削除したりすることはできません。

完整版现在免费提供给大家,可以传阅和传播。该版本不得增删任何内容,只能在非商业领域传播。

Przewiń do góry