Polityka prywatności

Dziękuję za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi.

1. dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdym wejściu na stronę internetową serwer WWW automatycznie zapisuje tylko tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę zgłoszenia, ilość przesłanych danych oraz żądającego dostawcy (dane dostępu) i dokumentuje zgłoszenie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony i poprawy naszych usług. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 6. 1 para. 1 litr PKBR ochrony naszych uzasadnionych i, w kontekście równoważenia interesów, nadrzędnych interesów w prawidłowym przedstawieniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na naszej stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie
Dane te są również przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę, któremu zleciliśmy świadczenie w naszym imieniu usług hostingowych i prezentacji stron internetowych. Dostawca ten przetwarza na swoich serwerach wszystkie dane zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub podczas wypełniania formularzy przewidzianych do tego celu w naszym sklepie internetowym, w sposób określony poniżej. Dane są przetwarzane na innych serwerach tylko w opisanym tu zakresie.

Ten usługodawca ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach programu ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można obejrzeć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, ta ostatnia uznała podmioty certyfikowane w ramach Ochrony prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

2) gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów i otwarcia konta klienta

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo podają przy składaniu zamówienia, kontaktowaniu się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub otwieraniu u nas konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dane te są nam absolutnie niezbędne do realizacji umowy lub do przetworzenia wniosku o kontakt lub do otwarcia konta klienta, a w przeciwnym razie nie byliby Państwo w stanie zrealizować zamówienia i/lub założyć konta klienta lub wysłać wniosku o kontakt. W każdym formularzu wejściowym można zobaczyć, jakie dane są gromadzone. Przekazane nam przez Państwa dane wykorzystujemy do realizacji umowy i przetwarzania Państwa zapytań zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b PKBR. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta dalsze przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a Państwa dane zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania obowiązującego zgodnie z odpowiednimi przepisami, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym informujemy Państwa w niniejszej informacji. Twoje konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu można albo wysłać wiadomość do opcji kontaktowej poniżej, albo skorzystać z odpowiedniej funkcji na koncie klienta.

3. przekazywanie danych

Przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionego towaru zgodnie z art. 6 ust. 6. 1 Zdanie 1 zapalone. b PKBR. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybrali Państwo w procesie składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w celu realizacji zamówienia instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności, oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. Niektóre z tych danych są zbierane przez samych wybranych dostawców usług płatniczych podczas otwierania u nich konta. W takim przypadku muszą Państwo zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych podczas procesu składania zamówienia, korzystając z danych dostępu. Obowiązuje nota o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

4. elektroniczny biuletyn informacyjny

Reklama e-mailowa przy zapisywaniu się do newslettera
Jeżeli zaprenumerują Państwo nasz biuletyn informacyjny, będziemy regularnie przesyłać Państwu nasz biuletyn pocztą elektroniczną w oparciu o Państwa zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, przy czym wykorzystamy w tym celu osobno wymagane lub ujawnione przez Państwa dane.

W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu można albo wysłać wiadomość do opcji kontaktowej poniżej, albo skorzystać z linku opt-out w biuletynie. Po wypisaniu się z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w zakresie i w sposób dozwolony przez prawo, o czym poinformujemy Cię w niniejszej informacji.

Reklama e-mailowa, jeśli nie zapisałeś się do newslettera i masz prawo do rezygnacji z subskrypcji
Jeżeli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, a Ty nie wypisałeś się i nie jesteś konsumentem mającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce, zastrzegamy sobie prawo do okresowego wysyłania Ci ofert na produkty z naszego asortymentu, które są podobne do tych, które już zakupiłeś. Ma to na celu ochronę naszych uzasadnionych interesów w zakresie promowania i reklamowania naszych produktów klientom, które przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami w procesie równoważenia interesów.
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej poniżej lub korzystając z linku opt-out w wiadomości promocyjnej, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przekraczających koszty transmisji naliczane według stawek podstawowych.

Newsletter jest wysyłany do Państwa przez naszego usługodawcę, który przetwarza dane w naszym imieniu i któremu przekazujemy Państwa adres e-mail.

Ten dostawca usług ma siedzibę w państwie członkowskim UE lub EOG.

5 Cookies i analiza stron internetowych

W celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika naszej strony internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji, wyświetlania odpowiednich produktów lub przeprowadzania badań rynkowych, niektóre strony tej strony internetowej używają tzw. cookies. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w umiejętnym i optymalnym przedstawieniu naszej oferty. 6 (1) 1 lita PKBR, które są nadrzędne w procesie ważenia interesów. Cookie jest małym plikiem tekstowym, który jest automatycznie zapisywany w Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas cookies są usuwane po zamknięciu sesji przeglądarki, tzn. po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas ponownej wizyty (trwałe pliki cookie). Aby sprawdzić, jak długo pliki cookie są przechowywane, można skorzystać z funkcji przeglądania w ustawieniach plików cookie przeglądarki internetowej. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała go, kiedy witryna używa plików cookie i decydowała w poszczególnych przypadkach, czy akceptować czy odrzucać pliki cookie na danej witrynie, czy też ogólnie. Każda przeglądarka ma inną politykę zarządzania ustawieniami plików cookie. Polityka przeglądarki jest opisana w menu pomocy każdej przeglądarki i wyjaśnia, jak zmienić ustawienia plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia w swojej przeglądarce, zobacz poniższe linki:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Ta strona korzysta również z tzw. cookie DoubleClick dla celów Google Analytics (patrz poniżej). Plik cookie DoubleClick umożliwia przeglądarce użytkownika rozpoznanie go podczas odwiedzania innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookie na temat Państwa wizyty na tej stronie internetowej będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na anonimizację IP aktywowaną na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed jego przekazaniem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Google nie będzie łączyć anonimowego adresu IP przekazanego przez przeglądarkę za pomocą Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej w rozumieniu sztuki. 6 (1) 1 lit. f PKBR, które przeważają w procesie ważenia interesów. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Google Double Click jest oferowany przez Google LLC. (www.google.com) oferowane.
Siedziba główna Google LLC znajduje się w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, Komisja Europejska uznała podmioty certyfikowane w ramach Ochrony prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

Możesz dezaktywować plik cookie DoubleClick poprzez ten link. Ponadto, możesz uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawień plików cookie i odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Wreszcie, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy pliki cookie są ustawione i decydowała w poszczególnych przypadkach, czy akceptować czy odrzucać pliki cookie na danej stronie internetowej, czy też ogólnie. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji naszej strony internetowej.

Klicken Sie hier, um Ihr Cookie-Annahme-Cookie von Ihrem Browser zu löschen]

Korzystanie z Google (Universal) Analytics do analizy stron internetowych
Dla celów analizy stron internetowych, niniejsza strona korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC (www.google.com). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w optymalnej prezentacji naszej oferty zgodnie z zasadami sztuki. 6 (1) 1 lit. f PKBR, które przeważają w procesie ważenia interesów. Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, takie jak cookies, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje zbierane automatycznie przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ponieważ strona ta umożliwia anonimizację adresów IP, adres IP jest skracany przed jego przekazaniem na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Z reguły Google nie łączy anonimowego adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę za pośrednictwem Google Analytics z innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

Siedziba główna Google LLC znajduje się w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską, Komisja Europejska uznała podmioty certyfikowane w zakresie ochrony prywatności za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie, związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics zapisywanie Państwa danych na tej stronie. W tym procesie na Państwa urządzeniu końcowym zapisywany jest plik cookie z rezygnacją. Jeśli usuniesz swoje ciasteczka, musisz ponownie kliknąć na ten link.

6. reklama do celów marketingowych

Google AdWords remarketing
Używamy Google AdWords do reklamowania naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, w Państwa przeglądarce ustawiany jest tzw. remarketing cookie z Google, który umożliwia automatyczne wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach przy użyciu pseudonimu cookie ID oraz informacji o Państwa wizytach na stronie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu naszej strony internetowej w rozumieniu sztuki. 6 (1) 1 lit. f PKBR, które przeważają w procesie ważenia interesów.

Dodatkowe przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik zezwoli Google na powiązanie historii przeglądania Internetu i aplikacji z jego kontem Google oraz na wykorzystanie informacji z jego konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową po zalogowaniu się do Google, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi Google Analytics do stworzenia i zdefiniowania list odbiorców dla cross-device remarketingu. W tym celu Google tymczasowo połączy Państwa dane z danymi Google Analytics, aby utworzyć i zdefiniować listy odbiorców.

Remarketing Google AdWords jest prowadzony przez Google LLC (www.google.com). Siedziba główna Google LLC znajduje się w USA i posiada certyfikat ochrony prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat można zobaczyć tutaj. Na podstawie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Komisją Europejską Komisja Europejska uznała, że podmioty posiadające certyfikat „Privacy Shield” zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Możesz dezaktywować cookie remarketingowe poprzez ten link. Ponadto, możesz uzyskać informacje od Digital Advertising Alliance na temat ustawień plików cookie i odpowiednio dostosować ustawienia swojej przeglądarki.

7. opcje kontaktu i prawa użytkownika

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o przechowywanych danych, a w razie potrzeby do ich korekty, ograniczenia ich przetwarzania, umożliwienia przekazania lub usunięcia.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli chcą Państwo zapytać, poprawić, zablokować lub usunąć swoje dane, jeżeli chcą Państwo wycofać swoją zgodę lub jeżeli chcą Państwo zrezygnować z określonego sposobu wykorzystania Państwa danych, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w naszym nadruku.

Można również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych.

prawo do odwołania
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany powyżej w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w procesie równoważenia interesów, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z tego prawa, jak opisano powyżej. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w innych celach, mają Państwo prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu jedynie z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do takich celów.

Scroll to Top