Yeni çalışma: Borrelia’nın klor dioksit ile tedavisi

Dr. George Georgiou, Da Vinci Doğal Sağlık Merkezi, Kıbrıs

ÖZET

Spiroket Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu Lyme hastalığı, şu anda dünyadaki en yaygın kene kaynaklı hastalıktır ve çeşitli sağlık profesyonellerinin onlarca yıllık çabalarına rağmen son on yılda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Lyme hastalığının geleneksel tedavisi çeşitli antibiyotiklerin kullanılmasıdır, ancak antibiyotikler kesildiğinde sıklıkla nüksler meydana gelir. B. burgdorferi vejetatif spiroketlerden çeşitli farklı yuvarlak cisimlere ve biyofilm kolonilerine dönüşebilen pleomorfik bir mikroorganizma olduğu için bu nüksün ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenle, tüm bu farklı morfolojileri ortadan kaldırabilecek yaklaşımlara acil ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durum, etkilenen pek çok insanın çektiği acılar bir yana, dünya çapında pek çok sağlık uygulayıcısını zorlamıştır. Bu çalışmada Klor dioksit (CD) ile B. burgdorferi’ye karşı in vitro etkinliği için farklı konsantrasyonlarda kombine floresan ve karanlık alan mikroskopisi canlı veya boya boyama yöntemleri ile test edilmiştir. Deneylerimiz, belirli klor dioksit konsantrasyonlarında B. burgdorferi’nin tüm formlarını tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Kapsamlı araştırmalarımız, klor dioksitin B. burgdorferi morfolojilerini yok etmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Borrelia morfolojileri 2 ppm’in üzerindeki belirli klor dioksit konsantrasyonlarında ortadan kalkmış gibi görünmektedir, çünkü ne spiroketler ne de yuvarlak cisimler hareketlidir, sadece biyofilmler görülebilir. Ancak, 7 günlük yeni bir inkübasyon, Borrelia’nın biyofilmlerden geldiği gibi tekrar hareketli hale gelmesiyle sonuçlanmıştır.

Çalışmayı indirin

Borrelia: Kalıcı ve değişken

Bu nedenle her bir deneyi Yeniden Büyüme Öldürme Testi (RKT ) adı verilen yöntemle, orijinal numuneyi CD ile birlikte 37 santigrat derecede bir inkübatörde 7 gün boyunca bir kampet içinde inkübe ederek gerçekleştirmeye karar verdik. İlk deneyde CD eklenir eklenmez hızla oluşan biyofilmlerin çözündüğü ve küçük spiroketlerin ve farklı morfolojilere sahip yuvarlak cisimciklerin salındığı tespit edilmiştir. Çok sayıda RKT deneyinden sonra, yuvarlak cisimlerin yanı sıra spiroketlerin de neredeyse tamamen dezenfekte edilmesini sağlayan konsantrasyonun 30 ppm CD olduğu bulunmuştur.

Bizim sonucumuz:

Uzun bir süre boyunca, Borrelia’ya karşı klor dioksitin büyük bir etkinliğe sahip olduğunu gösteren “sadece” birçok saha raporuydu. Bu sadece petri kabında yapılan bir in vitro çalışma olsa da, sonuçlar yine de klor dioksit solüsyonları ile doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.

Andreas Kalcker ayrıca çeşitli biyo-rezonans cihazlarıyla tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olan frekans modelleri geliştirmiştir. Klor dioksit ve frekansların kombinasyonu, Borrelia’nın tüm formlarını ve bilinen eşlik eden enfeksiyonlarını güvenli bir şekilde öldürüyor gibi görünmektedir. Ali Erhan bunu ilk elden deneyimleme şansına sahip oldu.

Bu arada, bu çalışmada kendini kanıtlamış CDSplus®, yeni yüksek saflıkta ve nano filtreli CDSpure® ve distilasyonla üretilen bir klor dioksit çözeltisi kullanılmıştır. Klor dioksit ürünlerinin tüm bu çeşitleri tamamen aynı yankılanan etkiye sahipti.

(CDSplus® veCDSpure® AQUARIUS pro life Ltd, Kıbrıs’ın tescilli ticari markalarıdır)

Kaynak:
https://esmed.org/MRA/index.php/mra/article/view/3279

Scroll to Top