Yeni çalışma: Antibiyotiklere dirençli en önemli bakteri türlerinin klor dioksit ile eradikasyonu

Dr. George Georgiou, Da Vinci Doğal Sağlık Merkezi, Kıbrıs
Agnieszka Kotze – Araştırmacı

Sorun: Antibiyotik direnci

Bakteriyel antimikrobiyal direnç (AMR) tüm bölgelerde bir sorun teşkil etmekte olup, bakteriyel AMR’ye bağlı ölümlerin %73,4‘ünden altı patojen sorumludur:

– Escherichia coli (E. coli)
– Staphylococcus aureus (S. aureus)
– Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)
– Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)
– Acinetobacter baumannii (A baumannii) ve
– Psuedomonas aeruginosa (P. aeruginosa).

Bugüne kadar alınan önlemler

Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılında AMR konusunda bir Küresel Eylem Planı başlatmıştır ve bu plan halen aktiftir – AMR’nin sağlık maliyetleri dünya çapında milyarlarca doları bulmaktadır. Antimikrobiyal direnç konusunda Birleşik Krallık hükümeti tarafından yaptırılan bir çalışma, antimikrobiyal direncin 2050 yılına kadar yılda 10 milyon insanı öldürebileceğini ve 21. yüzyılın en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak ortaya çıktığını savunmuştur. Sadece bir AMR patojeni, metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), dünya çapında 100.000’den fazla ölüme neden olurken, bu çalışmada ele alınan diğer dört patojen yine bir o kadar ölüme neden olmuştur.

Bu çalışmada klor dioksit kullanılmıştır

Bu araştırma, yeni ve etkili bir tedavi yöntemi olarak klor dioksitin beş farklı AMR bakterisinin in vitro eradikasyonundaki etkinliğini araştırmaya odaklanmıştır. Bu çalışmada, 1 ila 7 ppm konsantrasyon aralığında beş antibiyotiğe dirençli bakteri ile farklı konsantrasyonlarda klor dioksit kullanılmıştır.

Klor dioksit dozajları ve uygulama alanları

Sonuç

Dezenfeksiyon çalışmaları kontrollerle karşılaştırılmış ve sonuçlar 7 ppm’lik konsantrasyonlarda %95’in üzerinde dezenfeksiyon sağlandığını göstermiştir. Klor dioksit, mikrometre boyutundaki organizmaları hızla öldürebilen, ancak canlı dokularına derinlemesine nüfuz edemediği için hayvanlar veya insanlar gibi çok daha büyük organizmalara gerçek zarar ver meyen, boyut seçici bir antimikrobiyal maddedir. Kısa süreler için düşük konsantrasyonlarda kullanıldığında güvenlidir.

Sonuç

Örnek: Farklı CD konsantrasyonlarında Acinetobacter baumannii için bakteri sayımı

Antibiyotiklere dirençli mikroorganizmaların vücuttan atılmasına yönelik en iyi dozaj ve protokoller konusunda deneyim kazanmak için klinik deneylerin yapılması gerekmektedir.

Çalışmayı indirin

İngilizce versiyon (orijinal)
Almanca çeviri
İspanyolca çeviri

Notlar

Ayrıca
MRSA-
ve
Borrelia çalışması
Bu, Kıbrıs‘taki Da Vinci Doğal Sağlık Merkezinden Dr. George Georgiou tarafından yapılan üçüncü klor dioksit çalışmasıdır. Tüm çalışmalar, en düşük konsantrasyonlarda bile klor dioksitin etkisinin ne kadar geniş bantlı ve kapsamlı olduğunu göstermektedir.

Bugünlerde, bu çalışmanın da dış finansman ve çıkar çatışması olmak sızın yürütüldüğünü belirtmek özellikle önemlidir.

AQUARIUS pro life Ltd şirketi sadece klor dioksit ürünlerinin, özellikle de CDSplus® ve CDSpure® ampullerinin laboratuvar numunelerini ücretsiz olarak sağlamıştır.

Scroll to Top