Dioksiklor – Antibiyotik ve kemoterapi yerini alır

“Dioksiklor™ infüzyonu – Antifungal, antibakteriyel ve antiviralle tedavisi: Bu yordam, Stanford Üniversitesi ve Bradford AraştırmaEnstitüsü ve yakın zamana kadar sadece Ulusal Kanser Enstitüsü ve Mayo Klinikleri tarafından kullanılıyordu. Burada binlerce hasta, antibiyotik ve kemoterapi yerine viral hastalıklara …

Dioksiklor – Antibiyotik ve kemoterapi yerini alır Weiter lesen »