Oral klor dioksit alımı üzerinde EPA çalışmaları

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ayrıca sulu klor dioksit çözeltilerinin oral alımının sonuçları üzerine insanlar ve hayvanlar üzerinde çok sayıda çalışma yaptırmış veya özetlemişti.

Sonuç: Ayrıca içme suyumuzda yasal olarak izin verilen 100 kat ClO2 konsantrasyonu insanlar ve hayvanlar üzerinde hiçbir olumsuz etki göstermez. Burada, 100 kat konsantrasyon, ABD’de E.B.’den çok daha yüksek bir sınır değerianlamına gelir, çünkü genellikle çok fazla tedavi aşaması sağlanmamıştır.

Not: En sık kullanılan oral alım protokolü MMS-1000 veya CDS-1000 doz konsantrasyonları genellikle bu test ve beyan güvenli düzeyleriçok altındadır.

(Kaynak: Bağlantı ve Arşiv )

 

Klor dioksit çözeltilerinin toksisitesi üzerine Vikipedi

” Yüksek organizmalar yutma tarafından klor dioksit emilimine nispeten duyarsız.

Örneğin, bir insan çalışmasında, on sağlıklı erkekte bir litre de 24 mg klor dioksit veya 500 ml suda 2.5 mg klorit tek alımı herhangi bir olumsuz değişiklik rapor etmedi. Bu, Almanya’da içme suyu arıtma için maksimum değerolan 0,2 mg’dan bir litre içme suyuna kadar olan maksimum değerden on veya yüz daha yüksek bir faktördür.” (Kaynak: Bağlantı ve Arşiv8 Haziran 2014 itibariyle). 

Scroll to Top