4.6 Medyaya Sorular - MMS Etkinliği

Hangi konuyu araştırdığınızönemli olursa olsun, bu ikiliğin her şeyin avantajları ve dezavantajları vardır. MMS’de rapor verirken, bir yandan olası dezavantajlar hakkında yanlış suçlamalarda bulunmak ya da sadece kasten icat etmek veya takas etmek gibi görünüyor. Öte yandan, bir kasıtlı olarak göz ardı ve başarıları ve MMS sık sık gösterdiği olumlu etkileri gizler. Görünüşe göre, bu kasıtlı izleyiciler veya okuyucular arasında olumsuz bir duygusal tepki tetiklemek için yapılır. Bu artık bağımsız gazetecilik ya da açık uçlu habercilik değil, sadece propaganda olarak adlandırılır.

Gerçeklere ve kitle iletişim araçlarının temsilcilerine karşı sorulara geri dönelim:

Scroll to Top