4.6.1 Dioksiklor raporları nerede?

Çok sayıda deneyde, ürün dioksiklor (aktif madde klor dioksit) daha da geliştirilmiş ve üretim şeklinde optimize edilmiş ve etkisi, hem şeklinde ve etkisi, Stanford Üniversitesi ile Brad-ford Araştırma Enstitüsü araştırmacıların yakın işbirliği içinde, Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Mayo Klinikler. Bu oksijen hazırlığının etkinliği dünya çapında çeşitli endikasyonlarda 50.000’den fazla infüzyon la kanıtlanmıştır. Klor dioksitin intravenöz kullanımı ve başarıları üzerine yapılan bu büyük ölçekli klinik çalışma neden hiç rapor edilmedi? Belki de klor dioksit üzerinde klinik çalışmalar olmadığını iddia etmeye devam etmek için?

Gerçekler:

– Çalışma Dioksiklor

Scroll to Top