1.9.6 Protokol 3000 (MMS1+DMSO harici)

Protokol 3000 akne, ayak mantarı ve egzama gibi hemen hemen tüm cilt koşulları için Jim Humble önerir. Bu protokol aslında MMS oral yutma gerçekleştiremedi insanlar için geliştirilmiştir. Burada klor dioksit çözeltisi (50ml suya 20 aktif MMS damlası) günde 10 kez vücudun belirli bölgelerine uygulanır ve daha sonra %70 DMSO çözeltisi (7 parça DMSO + 3 parça su) uygulanır. Bu kombinasyon vücudun farklı bir bölümüne dönüşümlü olarak uygulanır (sol kolda, sonra sağ kolda, sonra sol bacak, karın, sırt ve tekrar önden). Klor dioksit böylece aktif arttırıcı DMSO yardımıyla kan dolaşımına derin doku girer ve daha sonra vücudun her yerine gelir. Bundan sonra, bir gün mola her 3 günde alınmalıdır. Protokol artık sık sık kullanılmamaktadır, kısmen CDS ve CDSplus uyumlu ve pH-nötr çözeltiler de daha duyarlı insanlar tarafından tolere edilir çünkü.

Scroll to Top