1.9.3. CDS 115 (Dang Protokolü) protokolü

Bu protokol Karl Wagner, Carla Perez ve Dr. Damarys Reyes tarafından geliştirilmiştir. Sıtma ve dang humması sivrisinekler tarafından bulaşabilir bilmek önemlidir. Dang humması, bir virüs patojen ve sıtma bir parazittir. Sıtma paraziti büyük bir şok dozu ile öldürülür iken, virüs sürekli alımı birkaç saat sürer. Neyse ki, bu klor dioksit için hiçbir fark etmez, etkili her iki patojenöldürür.

CDS 115 protokolü ile her 15 dk 1ml CDS/CDSplus 3.000 ppm ile biraz suya konur ve sözlü olarak alınır. Ağır degradeler için, CDS/CDSplus’ın ml’si başına 1 damla %4-5 sodyum klorit çözeltisi (klasik MMS setinden) ekleyebilirsiniz. Eski MMS dang humması protokolünde, bir doz 6 ve daha sonra 3 aktif damla başında bir kez alındı ve daha sonra 3 aktif damla her saat.

Scroll to Top