US-Army: MMS odniósł sukces przeciwko Eboli!

Aktywna globalnie firma Johnson & Johnson, poprzez swoje spółki zależne ClorDiSys Systems, wprowadza na rynek patent na bazie dwutlenku chloru do dezynfekcji zarazków w pomieszczeniach i na urządzeniach medycznych. Na stronie armii amerykańskiej www.army.mil można się pochwalić …

US-Army: MMS odniósł sukces przeciwko Eboli! Weiter lesen »