Ratowanie rodzin pszczelich za pomocą dwutlenku chloru

Pszczelarz ratuje swoje rodziny pszczele dzięki CDS

Tutaj pszczelarz, który przezimował 7 rodzin pszczelich, poinformował, że 6 rodzin przeżyło. Jeden lud rozrósł się nawet tak bardzo, że musiał go podzielić. W tym roku szczególnie dobrze wyszedł z zimy ze swoimi rodzinami pszczelimi. Pszczoły są bardzo zdrowe i nie mają roztoczy varroa. Jego sztuczka: dodał 50ml roztworu CDS na 5 litrów zimowej karmy w wiadrze. Przez pomyłkę, oczywiście!

Słyszeliśmy też o takich sukcesach. Ponadto, niektórzy pszczelarze spryskują lub odymiają rodziny zaatakowane przez roztocza Varroa przy wejściu do ula gazami lub aerozolami zawierającymi dwutlenek chloru, z powodzeniem!

Prosimy o rozpowszechnianie informacji! Mogłoby to być wielką pomocą w ratowaniu pszczół, które są tak ważne dla całego naszego życia na ziemi.

Scroll to Top