Przełom: opublikowano wyniki badania klinicznego COVID-19 u ludzi

Określenie skuteczności ditlenku chloru w leczeniu COVID 19

Wreszcie wszystkie farmaceutyczne trolle i pseudokrytycy MMS/dwutlenku chloru mogą zostać odparci za pomocą badania opublikowanego w uznanym międzynarodowym czasopiśmie naukowym. Uznane międzynarodowe czasopismo  „Journal of Molcular and Genetic Medicine” opublikowało powyższą pracę w swoim numerze Volume 15:S2, 2021. W nim szczegółowo potwierdzono wyjątkową skuteczność doustnych roztworów dwutlenku chloru u pacjentów z grupy COVID-19. Jest to również pierwsze opublikowane badanie na ludziach jako produkt medyczny!

Wprowadzenie: Celem niniejszego przeglądu jest określenie skuteczności doustnego stosowania dwutlenku chloru w leczeniu COVID 19.

MetodyDokonano przeglądu badań nad mechanizmem działania dwutlenku chloru na wirusy, wchłaniania doustnego rozpuszczalnego w wodzie Cl02 i jego toksyczności; przeprowadzono badanie quasi-eksperymentalne nad zastosowaniem doustnego dwutlenku chloru rozpuszczalnego w wodzie w leczeniu 20 pacjentów z aktywną infekcją COVID19, w porównaniu z grupą kontrolną 20 pacjentów nie leczonych dwutlenkiem chloru.

Wyniki: W celu porównania efektu w grupie eksperymentalnej w stosunku do grupy kontrolnej wykonano test porównawczy proporcji i ich przedziałów ufności dla objawów ogólnych oraz test sparowany z użyciem testu Wilcoxona-Manna-Whitneya (α: 95%) dla VAS i kryteriów Likerta. Porównując grupę eksperymentalną z grupą kontrolną w siódmym dniu po wystąpieniu objawów, stwierdzono istotną różnicę w grupie eksperymentalnej w porównaniu z grupą kontrolną dla objawów gorączki (p: 0000), kaszlu (p: 0,0000), dreszczy (p: 0,0000) i duszności (p: 0,0006). Po porównaniu wzrokowo-analogowym bólu w grupie kontrolnej i eksperymentalnej stwierdzono, że wszystkie pozycje składające się na skalę istotnie zmniejszyły się w tej grupie w porównaniu z grupą kontrolną (p: 0,0000; p:00017). W 14 dniu po demonstracji różnica ta była jeszcze większa (p:0,000 ; p:0,0043). Kiedy obie grupy (kontrolna i doświadczalna) były oceniane w laboratorium, stwierdzono różnicę w wartościach parametrów PC Reactive w 7 dniu (p: 0,0001) i DH Lactate (0,0036), z wyższymi wartościami dla grupy doświadczalnej; Dimero-D w 7 dniu (p: 0,0194) i w 14 dniu (p:0,0029) ; różnicę stwierdzono we wszystkich parametrach. Ogólne wyniki (p <0,05) potwierdzają hipotezę, że dwutlenek chloru jest skuteczny w leczeniu COVID19.

WNIOSKI: Dwutlenek chloru jest skuteczny w leczeniu COVID19, a mechanizmy działania, dzięki którym to osiąga, zostały zaproponowane w niniejszej pracy. Zalecamy przeprowadzenie dalszych badań. Zalecamy przeprowadzenie badań z podwójnie ślepą próbą oraz przeprowadzenie w najbliższej przyszłości bardziej dogłębnych badań nad bezpieczeństwem toksykologicznym i skutecznością terapeutyczną dwutlenku chloru w chorobach o znaczeniu epidemiologicznym.

Scroll to Top