Najlepszy wykład MMS – Dr. med Teresa Forcades i Villa

Wykład przez Dr. med. Dr. Theol. Teresa Forcades i Villa na „Spirit of Health Congress 2015„, a następnie krótki wywiad z Michaelem Friedrichem Vogtem. Dr. med. Dr. Theol. Teresa Forcades i Vila jest hiszpańskim lekarzem i benedyktynką z górskiego klasztoru Sant Benet de Montserrat. Oprócz tytułu magistra teologii posiada doktorat z zakresu zdrowia publicznego z rozprawą doktorską na temat medycyny alternatywnej, a także doktorat z teologii ze studium nad współczesną koncepcją wolności poprzez samostanowienie.

Jej krytyczne publikacje to „Crimes and Abuses of Pharmaceutical Companies” w języku angielskim. 

W swojej prezentacji w Spirit of Health 2015 mówi o stanie badań naukowych i medycznych nad dwutlenkiem chloru jako środkiem leczniczym. Poza wyjaśnieniem, czym jest dwutlenek chloru (MMS) i co on robi, wchodzi w obszary zastosowania, które zostały udowodnione w badaniach, takich jak zapalenie pęcherza moczowego, rak, AIDS, ALS i innych, a także pokazuje, że stosowanie bez skutków ubocznych przy prawidłowym dozowaniu.

Nasza wskazówka: Ta rozmowa jest w języku niemieckim i jest dostępna w pełnej długości po raz pierwszy. Lekarz wyjaśnia w bardzo jasny i zrozumiały sposób bezpieczne i skuteczne stosowanie MMS w przypadku wielu chorób!

Scroll to Top