Tło slajdów z sukcesami MMS

MMS skuteczny przeciwko AIDS/HIV!

Lekarz dr Klaus Schustereder jako pierwszy przeprowadził badania nad wpływem dwutlenku chloru na pacjentów z HIV/AIDS we współpracy z władzami zdrowotnymi Republiki Środkowej Afryki.

Dr. med. Klaus Schustereder dystansuje się od wielu obietnic ocalenia złożonych przez pana Humble’a, ale uznaje terapeutyczne działanie dwutlenku chloru w leczeniu HIV/AIDS. Opowiada się za przeprowadzeniem kompleksowych badań klinicznych we współpracy z agencjami rządowymi w celu lepszego zrozumienia potencjału dwutlenku chloru w leczeniu chorób epidemiologicznych.  Ponadto, dr med. Schustereder wymaga badań farmakologicznych, aby zrozumieć sposób działania dwutlenku chloru. W tym wywiadzie dr Schustereder wyjaśnia, dlaczego Afryka potrzebuje podejścia terapeutycznego, które spełnia następujące kryteria: Wydajność, nietoksyczność, efektywność kosztowa i integralność kulturowa. Według Schusteredera, dwutlenek chloru spełnia te kryteria i dlatego widzi potencjalną szansę na pomoc wielu ludziom w Trzecim Świecie. 

Uwaga: Jim Humble mógł przyjąć amatorskie podejście, ale było ono bardzo pragmatyczne i ostatecznie skuteczne. Tymczasem wielu lekarzy, praktyków alternatywnych i weterynarzy jest przekonanych i na pokładzie.

https://www.youtube.com/watch?v=iQBJQ2NDnrA

(Źródło: nextworld.tv, Against the Current)

Scroll to Top