4. medialne wabienie MMS-ami

Do kwietnia 2014 r. w krajach niemieckojęzycznych było wiele książek o MMS, a szacunkowo od 1/2 do 1 miliona osób, które o nim słyszały lub już go używały. Mimo to, to była bardziej poufna wskazówka. Chcieliśmy to zmienić i dlatego też wspieraliśmy Leo Koehofa z Jim Humble Verlag w organizacji „Kongresu Ducha Zdrowia 2014” w Hanowerze. Impreza okazała się ogromnym sukcesem i wzięło w niej udział ponad 1000 osób. Nagle wzbudziło to również zainteresowanie mediów, na kongresie pojawiło się kilka stacji telewizyjnych, które przeprowadziły kilka wywiadów. Pierwsze raporty zawierały wprawdzie ostrzeżenia o MMS-ach, ale pozwalały również na wypowiedź uczestników kongresu. Jeden z uczestników opowiadał o tym, że jego guz zmniejszył się o 90% w ciągu zaledwie 3 miesięcy od zażycia MMS (raport NDR). W efekcie całe Niemcy były teraz zainteresowane MMS-em. I oto od razu ton w mediach (ARD Report, ARD-Kontraste, RTL-Mittagsmagazin, RTL-Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online, NDR-Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) stał się ostrzejszy od MMS-ów. Co ciekawe, różni reporterzy z różnych mediów telewizyjnych, internetowych i drukowanych zawsze używali tych samych zwrotów, nieprawdy, bezpodstawnych oskarżeń i starych gołębich dziur, aby potępić aktywnych mówców. Te nieprawdziwe doniesienia były prawdopodobnie jednym z powodów, dla których ludzie wybrali „kłamliwą prasę” jako (nie)słowo roku. Nie było już mowy o tak zwanych wysokiej jakości dziennikarzach prowadzących niezależne badania z otwartym umysłem. To były zdzierstwa na zlecenie, a jedno kopiowało drugie. Z tego powodu indywidualne oskarżenia mają być tutaj skonfrontowane z wiarygodnymi faktami, tak aby każdy mógł sformułować własną opinię o MMS. Opieramy się na otwartości, a nie na propagandzie.

Fakty:

– Gromadzenie tępych medialnych rantów przeciwko MMS-om

– Kongres Ducha Zdrowia 2014

– Kongres Ducha Zdrowia 2015

Scroll to Top