4.6.5 Podwójny standard "kurczak chlorowany

Z jednej strony, MMS i dwutlenek chloru są przedstawiane w mediach jako coś bardzo toksycznego i niebezpiecznego. Z drugiej strony, ta sama substancja jest chwalona pod niebiosa przez ten sam Federalny Urząd ds. Oceny Ryzyka i przez tę samą stację telewizyjną, w zależności od tego, jaki jest wówczas cel propagandowy.

Dla wielu konsumentów „chlorowany kurczak” jest kluczową emocjonalną podporą w dyskusji na temat umowy o wolnym handlu TTIP UE z USA. Tło: W USA całe kurczęta lub części drobiu są zazwyczaj zanurzane w roztworze dwutlenku chloru jako ostatni etap przed pakowaniem/zamrażaniem i w ten sposób dokładnie sterylizowane. Po zawarciu porozumienia w sprawie TTIP będą one mogły być również sprzedawane w UE, która wcześniej była wykluczona od 1997 r. Dwutlenek chloru został przez długi czas zatwierdzony w UE jako środek konserwujący o numerze E926. Aby utorować drogę do USA, ARD stosuje oczywisty podwójny standard. Jeśli chodzi o zabiegi zdrowotne z MMS według Jima Humble’a, chodzi o produkt wyjściowy – chloryn sodu lub substancję czynną – dwutlenek chloru o „trującym wybielaczu chlorowym”, który stanowi poważne zagrożenie dla życia i kończyn (ARD-Kontraste). Jeśli jednak ta sama substancja jest używana przez USA do sterylizacji drobiu, niektórzy z tych samych ekspertów i instytucji są wzywani do stwierdzenia nieszkodliwości tej substancji (RAPORT ARD). Następnie eksperci BfR, Ellerbroek z tego samego Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka, zwrócili się do tego samego instytutu, który tak pilnie ostrzega przed MMS, z prośbą o traktowanie produktów drobiowych dwutlenkiem chloru również w Niemczech. Inni naukowcy, tacy jak Reinhard Fries, kierownik Instytutu Higieny i Technologii Mięsa na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i Thomas Blaha, epidemiolog z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze, również wskazują na wyraźne korzyści i opowiadają się za takim traktowaniem produktów drobiowych.

Ale to, co łączy wszystkie 3 stwierdzenia, to fakt, że celowo mówią one tylko o „obróbce związkami chloru” i „obróbce chloru drobiu”. Jednak czysty chlor i większość związków chloru są wysoce toksyczne lub wytwarzają związki budzące obawy. Substancja czynna, która jest tu rzeczywiście stosowana, a mianowicie chloryn sodu lub dwutlenek chloru, nie jest tu celowo wyraźnie wymieniona, aby uniknąć przekazywania MMS i Co. Jak wytłumaczyć głupiemu konsumentowi, że można bez wahania jeść żywność zaprawioną dwutlenkiem chloru, np. drób lub pić wodę pitną i że można bez wahania kąpać się w wodzie w basenie, która została nim zaimpregnowana, gdy jest „toksycznym wybielaczem chloru”? Dlaczego ten sam środek, który okazał się tak skuteczny i nietoksyczny na zewnątrz ciała, miałby być nieskuteczny i toksyczny wewnątrz organizmu? Każde z niezliczonych dotychczas oficjalnych badań nad dwutlenkiem chloru ostatecznie okazało się być kolejnym argumentem na rzecz MMS.

W rzeczywistości uważam, że traktowanie drobiu dwutlenkiem chloru jest rozsądne i nieszkodliwe, ponieważ co piąty kurczak w ubojni, a więc i w supermarkecie, jest skażony salmonellą. W styczniu 2013 r. ZDF Zoom Magazin znalazł nawet niebezpieczne zarazki MRSA odporne na antybiotyki w większości produktów supermarketów. To dziwne, że żaden ekspert nie domaga się szczególnej ostrożności ani higieny przy przetwarzaniu tych zanieczyszczonych produktów w prywatnych gospodarstwach domowych, gdy jest to wyraźnie kwestia ochrony konsumentów. Smażony, upieczony lub ugotowany kurczak jest z pewnością wolny od zarazków. Ale co z nożem albo, powiedzmy, deską do krojenia w kuchni? W naszych „MMS-Tips” pokazujemy, jak za pomocą MMS/CDS można wykonać np. deski do krojenia, noże i gąbki kuchenne absolutnie bez zarazków.

Fakty:

– Ostrzeżenie Federalnego Urzędu ds. Oceny Ryzyka BfR

– BfR dla kurczaka chlorowanego

– Oś dobra „Kurczak Chlorowy – Ptak Roku”.

– Standard.w „Comes a chlor chicken flown”

– ARD pismo polityczne Report Mainz „Kurczaki z chloru nie są

bardziej niezdrowy”

– BUND bije na alarm: Zarazki w mięsie indyczym

Scroll to Top