4.2.4 Sukcesy z HIV / AIDS

Lekarz dr Klaus Schustereder jako pierwszy przeprowadził badania nad wpływem dwutlenku chloru na pacjentów z HIV/AIDS we współpracy z władzami zdrowotnymi Republiki Środkowej Afryki. Dr. med. Klaus Schustereder dystansuje się od wielu obietnic leczniczych składanych przez Jima Humble’a, ale uznaje terapeutyczne działanie dwutlenku chloru w leczeniu HIV/AIDS. Opowiada się za przeprowadzeniem kompleksowych badań klinicznych we współpracy z agencjami rządowymi w celu lepszego zrozumienia potencjału dwutlenku chloru w leczeniu chorób epidemiologicznych. Ponadto, dr med. Schustereder wzywa do przeprowadzenia badań farmakologicznych w celu zrozumienia sposobu działania dwutlenku chloru. W tym wywiadzie dr Schustereder wyjaśnia, dlaczego Afryka potrzebuje podejścia terapeutycznego, które spełnia następujące kryteria: Wydajność, nietoksyczność, efektywność kosztowa i integralność kulturowa. Według Schusteredera, dwutlenek chloru spełnia te kryteria i dlatego widzi potencjalną szansę na pomoc wielu ludziom w Trzecim Świecie.

The National Institutes of Health (NIH), agencja Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, opublikowała badanie na temat wykorzystania dwutlenku chloru w oczyszczaniu oddawanej krwi, które potwierdziło ten efekt również w laboratorium. W szczególności badano tam wpływ dwutlenku chloru (MMS) na „wirusy AIDS”. Użyto dwóch rozcieńczeń roztworu podstawowego 15% kwasu mlekowego i około 2,8% chloranu sodu. Rozcieńczenie 1:150 wykazało znaczną, ale nie całkowitą eliminację HIV-1, rozcieńczony roztwór podstawowy 1:100 wyeliminował 100% „wirusów AIDS” obecnych we krwi w ciągu 5 minut in vitro.

Conclusion: Szerokopasmowa skuteczność MMS-ów proklamowanych przez Jima Humble’a z wieloma chorobami jest więcej niż wystarczająco zajęta badaniami i raportami terenowymi!

Fakty:

– badanie nad malarią

– Badanie dioksychloru

– Klinika Seegarten Szwajcaria

– Chloryn sodu zatwierdzony przez UE jako produkt leczniczy

– Wpis w Wikipedii dotyczący chlorynu sodu

– Sukcesy w Afryce z HIV/AIDS

– Krajowe Instytuty Zdrowia „Dwutlenek Chloru Eliminuje AIDS/HIV-

Wirusy”

– Patent na dezynfekcję krwi dwutlenkiem chloru

– Książka „MMS przetestowany klinicznie

Scroll to Top