4.2.3 Chloryn sodu zatwierdzony jako produkt leczniczy

Chloryn sodu jest zarejestrowany jako produkt leczniczy we wspólnotowym rejestrze sierocych produktów leczniczych pod numerem EU/3 /13/1139 od dnia 19/6/2013 r. Wydaje się, że zatrzymuje on progresję ALS (stwardnienie zanikowe boczne), jak wynika z przedstawionych badań.

Według Wikipedii:

„Chloryn sodu zakłóca funkcję

macrophages

które stanowią część układu odpornościowego i są zaangażowane w procesy zapalne. Uważa się, że

elderly diseasemyothrophic lateral sclerosis

(ALS) jest związane z nadmierną aktywacją makrofagów, co powoduje wysoki poziom

cytokiny

które są odpowiedzialne za uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. W USA[10] i w UE[11] chloryn sodu do leczenia ALS ma status

leku sierocego.

, co daje korzyści firmom farmaceutycznym w postaci

drug approval.

skutkując.”

Chyba nie ma nic więcej do dodania.

Scroll to Top