4.1 Oskarżenie: "MMS jest toksycznym wybielaczem chlorowym".

Jeśli w Wikipedii szuka się terminu „wybielacz chloru”, interesująco prowadzi się bezpośrednio do czystego chloru, a nie do wpisu o dwutlenku chloru, a także nie do surowca MMS chlorynu sodu. Ale takich subtelności laik nie potrafi rozróżnić!

Definicja: Bielizna chlorowa, zwana również ługiem bielącym lub ługiem Javella, produkowana jest według Uniwersytetu w Hamburgu poprzez dodanie (pierwiastkowego, tj. czystego) chloru do rozcieńczonego roztworu wodorotlenku sodu.

Jednak protokoły aplikacyjne MMS zdecydowanie nie używają wybielaczy chlorowych! Ani surowiec, jakim jest chloryn sodu, ani rzeczywista substancja czynna MMS, jakim jest dwutlenek chloru, nie są z definicji wybielaczami chloru! Ponadto roztwór chlorynu sodu nie jest pobierany samoistnie, lecz dopiero po uaktywnieniu kwasem dwutlenku chloru. Dwutlenek chloru, z drugiej strony, jest używany od ponad 100 lat do sterylizacji wody pitnej, nasze produkty spożywcze numer jeden, a owoce i warzywa, ale także mięso i ryby, są sterylizowane nim od lat i przechowywane dłużej (USA). Nie trzeba go odfiltrować ani zmywać z jedzenia. W zakładach przetwórstwa spożywczego produktów mlecznych, piwa i wina, na przykład, rury pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi są sterylizowane i czyszczone. Więc nie szkodzi to naszemu jedzeniu ani ludziom i zwierzętom, które je spożywają. Nietoksyczność doustnego spożycia roztworów dwutlenku chloru została odpowiednio dowiedziona w uznanych międzynarodowych badaniach WHO i EPA (patrz poniżej). Paracelsus już stwierdził, że dawka czyni z niej „truciznę”. Porównanie toksyczności wyraźnie pokazuje, że dwutlenek chloru jest w rzeczywistości znacznie „mniej toksyczny” niż nikotyna, kawa i aspiryna.

Fakty:

– Uni Hamburg Definicja wybielacza chlorowego

– Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru

– Wpis w Wikipedii dotyczący chlorynu sodu

– Wpis w Wikipedii na temat chloru

– Toksyczność dwutlenku chloru

Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru

Wyższe organizmy są stosunkowo niewrażliwe na spożycie dwutlenku chloru przez spożycie. Na przykład, w badaniu na ludziach pojedyncze spożycie 24 mg dwutlenku chloru w jednym litrze lub 2,5 mg chlorynu w 500 ml wody nie spowodowało żadnych niekorzystnych zmian u dziesięciu zdrowych mężczyzn. Jest to współczynnik o dziesięć lub sto procent wyższy od maksymalnych wartości dla uzdatniania wody pitnej w Niemczech, które wynoszą 0,2 mg na litr wody pitnej”.

Fakty:

– Wpis w Wikipedii dotyczący dwutlenku chloru

Badanie WHO dotyczące doustnego spożycia dwutlenku chloru

Istnieje badanie WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) z lat 1982/1984 na temat doustnego przyjmowania wodnego roztworu dwutlenku chloru na 10 mężczyzn o różnych protokołach przyjmowania i dawkach przez 12 tygodni, tj. trzy razy dłużej niż protokół MMS-1000 Jima Humble’a. Wykonano badania ciśnienia tętniczego krwi, częstości oddychania, pulsu, temperatury jamy ustnej i EKG, a także rozległe analizy krwi i moczu.

Result: Nie zmierzono żadnych istotnych skutków ubocznych!

Fakty:

– Badanie WHO dotyczące doustnego spożycia dwutlenku chloru

Badania EPA dotyczące doustnego przyjmowania dwutlenku chloru

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) zleciła również wiele badań na ludziach i zwierzętach na temat skutków doustnego spożycia wodnych roztworów dwutlenku chloru lub podsumowała je z literatury.

Wynik: Nawet 100-krotne stężenie ClO2, dopuszczone przez prawo w naszej wodzie pitnej, nie ma negatywnego wpływu na ludzi i zwierzęta.

Fakty:

– Badania EPA dotyczące doustnego przyjmowania dwutlenku chloru

Konkluzja: Kto nadal nazywa MMS, chloryn sodu lub dwutlenek chloru „trującym wybielaczem chloru” jako rzekomy obrońca ludzi lub krytycznego dziennikarza, celowo kłamie i ignoruje dostępne międzynarodowe badania na temat nietoksyczności dwutlenku chloru przy spożyciu doustnym! Ani MMS, ani materiał wyjściowy chlorynu sodu, ani obecna substancja czynna dwutlenek chloru nie jest wybielaczem chloru! Z tym perfidnym i celowym zamętem chciałoby się skusić nowych początkujących i świeckich, aby rzeczywiście potraktowali się niebezpiecznym wybielaczem chlorowym, zamiast nietoksycznym dwutlenkiem chloru, aby zrzucić winę za powstałe szkody na społeczność MMS! Spełnia to przestępstwo umyślnego usiłowania uszkodzenia ciała!

Scroll to Top