Chloryn sodu zatwierdzony przez UE jako produkt leczniczy

Podczas gdy połowa świata samorzutnie wylewa wiadra wody lodowej na głowę, aby pozornie stać się fundraiserami dla badań ALS, obiecujące rozwiązania są już od dawna dostępne. Chloryn sodu jest zarejestrowany jako produkt leczniczy we wspólnotowym rejestrze sierocych produktów leczniczych pod nr Numer EU/3/13/1139 od dnia 19/6/2013 r.
Wygląda na to, że zatrzymuje progresję ALS (stwardnienie zanikowe boczne) w leczeniu choroby.
(Źródło: Europejska Agencja Leków, www.ema.europa.eu)

Firma:
Shore Limited
41 Tolmers Road
Cuffley
Hertfordshire
EN6 4JG
Zjednoczone Królestwo
Tel. +44 (0)1707 879828
Fax +44 (0)870 706 5335
E-mail: 

 

Scroll to Top