Bye Bye COVID

Nowa książka Andreasa Kalckera
"BYE BYE COVID"

W najnowszym wywiadzie z Alim Erhanem Andreas Kalcker wyjaśnia m.in. rzekome zarzuty karne, jakie mu postawiono. W końcu, powiedział, była to wspólnie skoordynowana akcja medialna przeciwko niemu, a ta dalsza kampania oszczerstw była pozbawiona jakichkolwiek podstaw.

Co więcej, daje nadzieję zarówno zaszczepionym, jak i nieszczepionym.

Dzięki samodzielnym zabiegom z użyciem dwutlenku chloru można było bezpiecznie uniknąć niebezpieczeństw i skutków ubocznych szczepionek Covid oraz sheddingu (przenoszenia białek SPIKE).

Międzynarodowe stowarzyszenie lekarzy COMUSAV.com (w szczególności dla badań i zastosowania dwutlenku chloru przeciwko COVID) rośnie bardzo imponująco na całym świecie.

COMUSAV ma obecnie ponad 82.000 członków, z których 7.000 to ratownicy medyczni, a 5.000 lekarze.

Przeprowadzono wiele badań, których wyniki były bardzo obiecujące.

Dożylne stosowanie dwutlenku chloru

Według Andreasa Kalckera, dożylne podawanie roztworów dwutlenku chloru okazało się niezwykle skuteczne w przypadku pacjentów intensywnej terapii.

W tym celu lekarze podawali 10 ml roztworu dwutlenku chloru o stężeniu 3000 ppm dziennie przez 4 dni. Dawkę podzielono na dwie dawki po 5 ml rano i wieczorem.

5 ml roztworu dwutlenku chloru dodano do worka infuzyjnego zawierającego 500 ml izotonicznego roztworu soli fizj ologicznej. Ponieważ każdy roztwór dwutlenku chloru może z czasem przechylić się do zakresu kwasowego pH, do tego samego worka infuzyjnego dodano następnie kolejne 3 do 5 ml roztworu wodorowęglanu (8,4%) i taką mieszaninę podano dożylnie przez kroplówkę.

Ważne było, aby kroplówka działała bardzo powoli. W ten sposób można znacznie wydłużyć czas, w którym dwutlenek chloru jest dostarczany do organizmu. Po 1-2 dniach u prawie wszystkich pacjentów nastąpiła poprawa i mogli oni przyjmować dodatkowe doustne dawki roztworów dwutlenku chloru. W ponad 95% przypadków objawy zagrażające życiu ustąpią całkowicie po 4 dniach.

Pilne ostrzeżenia!

  1. Tylko lekarze, weterynarze i inni przeszkoleni pracownicy służby zdrowia mogą i powinni podawać infuzje!
  2. Pacjent powinien być pod stałą obserwacją!
  3. Stanowczo odradzamy samoleczenie, zwłaszcza przez laików!
  4. Większość dostępnych w handlu produktów zawierających dwutlenek chloru NIE nadaje się do infuzji! Klasyczny MMS (1 butelka NaCLO2 i 1 butelka HCl) daje roztwór, który ma zdecydowanie zbyt kwaśne pH. Gotowe rozwiązania CDS/CDL, a także CDSplus nie są do tego wystarczająco czyste. Tutaj najmniejsze cząsteczki powietrza i kurzu mogą prowadzić do wstrząsów alergicznych.
  5. Można i należy stosować tylko ultra czysty, nanofiltrowany roztwór dwutlenku chloru. W razie wątpliwości należy zawsze sporządzić roztwór z nano filtrem wstępnym i dodać go do worka infuzyjnego.
  6. Wartość pH roztworu dwutlenku chloru może ulegać wahaniom nawet w najczystszej, nanofiltrowanej postaci. Dlatego ZAWSZE przed użyciem należy dodać do worka infuzyjnego bufor alkaliczny w postaci 3-5 ml roztworu wodorowęglanu (8,4%)!
  7. Infuzja powinna być wykonywana w bardzo wolnym tempie!

Andreas Kalcker zapowiedział również wydanie swojej najnowszej książki„BYE BYE COVID„.

Książka będzie dostępna od 11.11.2021 i zostanie wydana od razu w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Planowane są kolejne wersje językowe.

Andreas Kalcker będzie w tym czasie w Meksyku i prawdopodobnie ogłosi książkę razem z ojcem MMS – Jimem Humble.

W tej książce ponad 30 lekarzy w bardzo imponujący sposób opisuje swoje doświadczenia z tą dziwną pandemią i swoje sukcesy z dwutlenkiem chloru.

W odpowiednim czasie podlinkujemy tutaj źródło dostaw i ogłosimy je w newsletterze MMS i na kanale Telegram akasha.tv!

Scroll to Top