NIEUWS - Octrooiaanvraag 2019

Injectie met chloordioxide Methoden en samenstellingen voor de behandeling van kankertumoren

door de heer Howard Alliger, oprichter van Frontier Pharmaceutical, Inc. en pionier van de chloordioxide-chemie

“De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een methode voor de behandeling van kanker, in het bijzonder een kankergezwel bij een patiënt of proefpersoon die daar behoefte aan heeft, bestaande uit de toediening van een effectieve hoeveelheid chloordioxide, met inbegrip van een chloordioxidecomplex, door rechtstreekse injectie in de tumor, maar ook op meerdere plaatsen binnen de tumor, met inbegrip van de kern.

De behandeling wordt vaak in één keer gegeven, waarbij de kankertumor in de loop van enkele dagen gewoon oplost of verdwijnt zonder verdere behandeling, of het kan worden gegeven in meerdere behandelingen over een periode van enkele dagen tot enkele weken, met dagelijkse of minder frequente injecties, afhankelijk van de reactie van de patiënt. Vaak verdwijnt de tumor na een enkele behandeling binnen enkele dagen tot een week, maar soms zijn meerdere behandelingen nodig over een periode van meerdere dagen of meerdere weken of meer. Het resultaat is meestal een volledige remissie, zelfs bij moeilijk te behandelen kankers, en er is geen uitzaaiing of terugkeer van de kanker.

(…) De concentratie chloordioxide in de oplossing varieert van (…) 15 ppm tot ongeveer 500 ppm, (…). De te gebruiken concentratie chloordioxide is afhankelijk van het soort kankertumor, de grootte en de plaats ervan, en de te behandelen patiënt/subject.” (1)

Scroll naar boven