Nieuw onderzoek: Uitroeiing van de belangrijkste antibioticaresistente bacteriestammen met chloordioxide

Dr George Georgiou, Da Vinci Natural Health Center, Cyprus
Agnieszka Kotze – Onderzoeker

Probleem: resistentie tegen antibiotica

Bacteriële antimicrobiële resistentie (AMR) is een probleem in alle regio’s. Zes ziekteverwekkers zijn verantwoordelijk voor 73,4% van de sterfgevallen als gevolg van bacteriële AMR, namelijk:

– Escherichia coli (E. coli)
– Staphylococcus aureus (S. aureus)
– Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae)
– Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae)
– Acinetobacter baumannii (A baumannii) en
– Psuedomonas aeruginosa (P. aeruginosa).

Maatregelen tot nu toe

De Wereldgezondheidsorganisatie lanceerde in 2021 een wereldwijd actieplan voor AMR, dat nog steeds actief is – de gezondheidskosten van AMR bedragen wereldwijd vele miljarden dollars. Volgens een door de Britse overheid besteld onderzoek naar antimicrobiële resistentie zou antimicrobiële resistentie tegen 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen het leven kunnen kosten en is antimicrobiële resistentie een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw. Slechts één AMR-pathogeen, meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA), veroorzaakte wereldwijd meer dan 100.000 sterfgevallen, terwijl de andere vier pathogenen die in dit onderzoek werden behandeld weer evenveel sterfgevallen veroorzaakten.

Deze studie maakt gebruik van chloordioxide

Dit onderzoek richtte zich op het onderzoeken van de effectiviteit van chloordioxide bij het uitroeien van vijf verschillende AMR-bacteriën in vitro als een nieuwe en effectieve behandeling. In dit onderzoek werden verschillende concentraties chloordioxide gebruikt met vijf antibioticaresistente bacteriën in het concentratiebereik van 1 tot 7 ppm.

Doseringen chloordioxide en hun toepassingsgebieden

Resultaat

Desinfectiestudies werden vergeleken met controles en de resultaten toonden een desinfectie van meer dan 95% bij concentraties van 7 ppm. Chloordioxide is een grootteselectief antimicrobieel middel dat organismen ter grootte van een micrometer snel kan doden , maar geen werkelijke schade toebrengt aan veel grotere organismen zoals dieren of mensen omdat het niet diep in hun levende weefsels kan doordringen. Het is veilig bij gebruik in lage concentraties gedurende korte perioden.

Conclusie

Voorbeeld: kiemgetal voor Acinetobacter baumannii bij verschillende CD-concentraties

Er moeten klinische onderzoeken worden uitgevoerd om ervaring op te doen met de beste doseringen en protocollen voor het elimineren van antibiotica-resistente micro-organismen uit het lichaam.

Download studie

Engelse versie (origineel)
Duitse vertaling
Spaanse vertaling

Opmerkingen

Naast de
MRSA-
en de
Borrelia-onderzoek
is dit het derde chloordioxide-onderzoek van Dr. George Georgiou van het Da Vinci Natural Health Center in Cyprus. Alle onderzoeken tonen aan hoe breedbandig en grondig het effect van chloordioxide is, zelfs bij de laagste concentraties.

Het is nu vooral belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek ook werd uitgevoerd zonder externe financiering en zonder belangenverstrengeling.

Het bedrijf AQUARIUS pro life Ltd verstrekte alleen gratis laboratoriummonsters van chloordioxideproducten, met name CDSplus® en de CDSpure®ampullen.

Scroll naar boven