Nep of feit: Chloroquine, een wondermiddel?

Is chloroquine (hydroxychloroquine – handelsnaam Resochin), het wondermiddel waar de mensheid op heeft gewacht? Nadat Donald Trump en Emmanuel Macron er positief over hebben gerapporteerd, is de vraag wereldwijd gestegen. Maakt het zijn belofte waar of moeten we voorzichtig blijven en de ontwikkelingen met een voorzichtig oog bekijken?

Volgens de Amerikaanse president is het “heel goed mogelijk” dat het malariamedicijn als bescherming tegen Covid-19 fungeert. Plus, veel militairen zouden het al jaren dagelijks nemen. Is het toch een wondermiddel?

Update:

We zijn ons ervan bewust geworden dat chloroquine en hydroxychloroquine chemisch vergelijkbaar zijn, maar niet hetzelfde. Toch gaat het in Wikipedia op een bontgekleurde manier over de toepassingsgebieden en neveneffecten. Wie kan dit ophelderen?

Dr. Wolfgang Wodarg zegt dat hydroxychloroquine wanneer SARS-CoV-2 positief is, levensbedreigend is voor mensen met een G6PD-deficiëntie.

Hydroxychloroquine (HCQ) is een oud antimalariamiddel. Er zijn ernstige hart- en oftalmologische bijwerkingen gemeld. HCQ is niet goedgekeurd voor Covid-19. Het is echter gebruikt in Italië en wordt in veel landen nog steeds gebruikt onder medelijden. Aangezien niet alleen het virusalarm maar ook de boodschap over een mogelijk voordeel van HCQ bij de bestrijding ervan vanuit Wuhan werd verspreid, zijn er veel slechte studies over dit onderwerp geweest. Een 140-tal andere studies die gebruik maken van HCQ zouden inmiddels zijn geregistreerd.

HCQ is zelfs gebruikt bij volledig gezonde mensen “om ernstige cursussen te voorkomen” en profylactisch voor medisch personeel. De aanbevolen dosis is ongeveer 20 keer zo hoog als die voor malariaprofylaxe (400-800mg per dag). Intensiever gebruik en zelfs nieuwe productiefaciliteiten (bijvoorbeeld in Kameroen en India) voor HCQ worden momenteel opgevoerd. Dit alles wordt gedaan zonder voldoende bewijs van een gunstig klinisch effect van HCQ in SARS-CoV-2-positieven, laat staan testnegatieven.

Echter, HCQ werd lang geleden geïdentificeerd als een van de drugs die ernstige schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan erytrocyten, bij mensen met erfelijke glucose-6-fosfaat dehydrogenase (G6PD) deficiëntie. Als een effect van HCQ toepassing in G6DP-deficiëntie, wordt ernstige hemolyse gezien na 1-2 dagen. Het erytrocytenafval veroorzaakt micro-embolie en beschadigt kwetsbare organen zoals de nieren en de hersenen. Bovendien ontbreken erytrocyten als zuurstofdragers. 1-2 dagen na het begin van een dergelijke behandeling ontwikkelt zich een zeer ernstig ziektebeeld met zwakte, duizeligheid, kortademigheid en tekenen van orgaanschade. Dit kan eindigen in de dood als de giftige medicatie niet onmiddellijk wordt gestopt.
Wanneer het geneesmiddel wordt stopgezet, verbetert de kortademigheid spontaan dankzij een snelle normalisering van het bloedbeeld. Het blijft vooral belangrijk om de nierfunctie in de gaten te houden.

HCQ-medicatie zou een reden kunnen zijn voor de gevallen waarin – zoals in de VS – ernstige kortademigheid zonder typische tekenen van longontsteking werd waargenomen. Hebben patiënten onlangs HCQ gekregen? Afro-Amerikanen vertegenwoordigen 6 procent van de bevolking in de Verenigde Staten, maar bijna 40 procent van de sterfgevallen in Covid 19 (5). Heeft iemand onderzocht of de patiënten misschien een G6PD-deficiëntie hebben? Daar is geen discussie over. Deze mogelijkheid wordt in de studies niet eens overwogen. De Italiaanse en Australische gezondheidsdiensten hebben nu eindelijk gewaarschuwd voor het gebruik van HCQ in G6PD deficiëntie.

Bijna niemand lijkt zich ervan bewust te zijn dat bijvoorbeeld in Afrika ten zuiden van de Sahara een erfelijk G6PD-tekort wijdverbreid is (20-30% van de bevolking). Er is echter ook een hoge prevalentie van G6PD-deficiëntie in andere landen waar malaria endemisch was of nog steeds is. G6PD-deficiëntie moet ook in aanmerking worden genomen bij immigrantengezinnen, zoals die in Chicago, New York en elders. In deze populaties, die worden uitgelokt door al twijfelachtige SARS-CoV-2-testresultaten, kan behandeling of preventie met gevaarlijke drugs zoals HCQ alleen al veel mensen doden. Ik herinner u aan deze verbanden omdat veel van de nieuwe HCQ-studies onderwerpen met dit enzymdeficiëntie niet specifiek uitsluiten.

Geen belangenconflicten
23 april 2020
Dr. Wolfgang Wodarg
Interne geneeskunde-pneumologie, hygiëne en milieugeneeskunde
op donderdag 23 april 2020, 14:37 uur.
Website: https://www.wodarg.com/

Scroll naar boven