Is de klassieke MMS nu achterhaald?

Bye Bye COVID - laatste stand van zaken

Andreas Klacker is te gast bij Jo Conrad in zijn programmabewusst.tv.

CDS als geneesmiddel

Hij meldt vele wonderbaarlijke genezingen tijdens de COVID-crisis, vooral uit Zuid-Amerika.

Nadat artsen, politici en zelfs hooggeplaatste militairen daar ernstig ziek werden van COVID en velen stierven, hebben de toepassingen van chloordioxide daar alle critici volledig overtuigd. In sommige landen, zoals Bolivia, is het zelfs wettelijk goedgekeurd als geneesmiddel tegen COVID. In andere landen werden andere rechtswegen en zelfs militaire bevelen ingesteld om het legaal te kunnen gebruiken.

Dit ontwikkelde zich later tot COMUSAV.org. Een internationale onderzoeksgemeenschap met meer dan 9.000 leden. De nadruk ligt hier op toepassingen met chloordioxide.

Waarom distantieert Andreas Kalcker zich van de MMS?

Andreas Kalcker had zich ten doel gesteld chloordioxidetoepassingen als geneesmiddel te laten goedkeuren. Dus elke dokter ter wereld zou het moeten kunnen voorschrijven en het bij elke apotheek om de hoek moeten kunnen krijgen.

Nadat hij reeds 5 octrooien op chloordioxide had aangevraagd en de eerste zeer succesvolle voorbereidende studies voor goedkeuring als geneesmiddel had doorlopen, werd zijn consortium plotseling stopgezet. Na zeer agressieve aanvallen in de media trok de hoofdsponsor zich terug en werd het project helaas stopgezet.

Pas met de COVID-crisis kwam het project van Andreas Kalcker weer tot leven. Maar hij moet oppassen dat hij zijn tegenstanders geen media-aanvalsbod voorschotelt. MMS bestaat uit twee zeer sterke chemische stoffen waarop waarschuwingssymbolen en -teksten zijn aangebracht. Bij onjuiste dosering/toepassing kunnen deze de gezondheid schaden. De zuivere CDS/CDL daarentegen is gewoon chloordioxide opgelost in water. Voor CDS is het niet nodig waarschuwingssymbolen op de fles te vermelden en CDS kunnen niet oraal door de mens worden toegediend! Daarom concentreert Andreas zich alleen op CDS en probeert hij het dichter bij wetenschappers en artsen te brengen.

Op dit moment is het eerste wat iedere ondervraagde kritische holistische arts altijd zegt: “Ik ben in principe niet tegen vaccineren!” Doet hij dit niet, dan wordt hij in het voorgeprogrammeerde hokje van“vaccinatie-tegenstanders” of“vaccinatie-weigeraars” geplaatst en kan hij zijn vergunning verliezen. Dan luistert er niemand meer naar hem. Dus alle dokters zeggen eerst deze zin, zelfs als ze nu volledig tegen bijna alle vaccinaties zijn.

Andreas Kalcker moet hetzelfde doen en distantieert zich van de klassieke MMS en andere hybride vormen van chloordioxideprodukten (b.v. CDSplus). Dat is ook prima.

Is de klassieke MMS nu achterhaald?

Heel duidelijk: NEE! Al bijna 20 jaar passen mensen de klassieke MMS volgens Jim Humble toe op hun eigen verantwoordelijkheid en zijn ze in staat geweest om zeer verbazingwekkende gezondheidsresultaten te bereiken. Vooral nadat Andreas en Ali de ontdekker Jim Humble er al heel vroeg van konden overtuigen om alleen de 4-5% zoutzuur als activator te gebruiken in plaats van het vroegere citroenzuur. Sindsdien zijn de meeste onaangename bijwerkingen, zoals misselijkheid en diarree, veel minder frequent en milder geworden. Degenen die tot nu toe de klassieke MMS hebben genomen en het goed hebben verdragen, kunnen dat dus blijven doen. Hetzelfde geldt voor nieuwere hybride vormen van chloordioxideproducten zoals CDSplus. CDSplus is al meer dan 10 jaar op de markt en heeft steeds alleen maar zeer positieve feedback gekregen over de werkzaamheid en verdraagbaarheid. In een studie tegen MRSA kiemen, hier gepubliceerd in de MMS Nieuws sectie, kwam CDSplus zelfs met een iets betere werkzaamheid dan de klassieke MMS.

Het bovenstaande geldt alleen voor uitwendige en inwendige toepassingen, met uitzondering van infusies. Aangezien men NOOIT chloordioxide-oplossingen van klassieke MMS en CDSplus moet inspuiten, concentreert Andreas Kalcker zich op zuivere CDS-oplossingen als geneesmiddel. Dit kan dan intramusculair, subcutaan of intraveneus worden toegediend.. Ook om die reden distantieert Andreas zich van de klassieke MMS en moet hij er afstand van nemen.

Conclusie: Voor externe en interne toepassingen (behalve injecties) hebt u nog steeds de vrije keuze tussen klassieke MMS, zuivere CDS/CDL-oplossingen en CDSplus. Het chloordioxide zelf heeft altijd een zeer hoge potentie. Uw aankoopbeslissing moet meer gebaseerd zijn op pragmatische (b.v. duurzaamheid op lange termijn) en financiële aspecten en op uw eerdere ervaring met de voor u beste compatibiliteit.

WAARSCHUWING!

Hoe groot de druk van het lijden of de angst voor ziekte en dood ook is, infusen horen altijd alleen thuis in deskundige en medische handen.

Geef nooit zelf infusen! Er moet altijd ten minste één begeleider zijn die in geval van nood kan handelen.

BereidNOOIT zelf een injectieoplossing van klassieke MMS of CDSplus!!! Dit moet worden geproduceerd en gevuld met een hoge zuiverheid. Elke verontreiniging, bv. met stof, kan tijdens de infusies levensbedreigende allergische schoksituaties veroorzaken.

Als de pH-waarde van de CDS-oplossing niet overeenkomt met de pH-waarde van het bloed, kunnen ook hier levensbedreigende situaties ontstaan. Ook hier kan het nodig zijn om vakkundig gebufferd met medische bicarbonaatoplossing.

Dus alsjeblieft, als leek, blijf met je handen van chloordioxide infusies af! U bewijst de MMS gemeenschap geen dienst!

DANK JE WEL! DANK JE WEL! DANK JE WEL!

De Duitse, Engelse en Franse versie van het boek“BYE BYE COVID” door Andreas Kalcker is hier te vinden

https://www.blauer-planet.de/produkte.php?search=-1&outlook=bye+bye

De Spaanse versie is hier te vinden

https://byebye-covid.com/

Scroll naar boven