Eindelijk beschikbaar: Gevaccineerd! VAXXED – De meest controversiële film!

Niemand heeft het recht om een weerloos kind opzettelijk te schaden – zeker niet als je jezelf niet eens goed hebt geïnformeerd! De volgende genraties zullen alleen maar hun hoofd schudden bij onze misstappen…

VAXXED is een ontroerende documentaire over het verhaal van klokkenluider Dr. William Thompson, een insider die een schandaal aan het licht bracht bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (CDC). In 2004 onderzocht deze laatste een mogelijke associatie tussen meerdere vaccinaties en de ontwikkeling van autisme.
autisme.
. Toen de statistische gegevens van de studie daadwerkelijk alarmerende resultaten aan het licht brachten, manipuleerde het CDC-leiderschap de aantallen om te bewijzen dat de vaccinaties onschadelijk waren. VAXXED legt de situatie bloot door middel van interviews met insiders, artsen, politici en bezorgde ouders en onthult mogelijke gevolgen voor de gezondheid van onze kinderen. “Weet je waarom ik […] de film wilde laten zien? Het was de min of meer subtiele poging om ons ervan te weerhouden precies dat te doen met morele druk […] en verborgen bedreigingen. Ik vind het jammer dat zoveel van mijn collega’s hierin geslaagd zijn. Vooral in een tijd van ‘nepnieuws’ en het steeds groter wordende onvermogen om een cultuur van debat en discussie te beleven, is het gevaarlijk om hieraan toe te geven”. (Marianne Menze, directeur van het Essener Filmkunst-Theater) “[…]’Vaxxed’ is roodgloeiend.” (FDP parlementaire groep NRW) “Vaxxed screening in Essen: De politie hoefde niet tussenbeide te komen” (WAZ) “Ripend gepresenteerde film […] partizanenpropaganda.” (Katholischer Filmdienst)

Geef deze informatie door, vooral aan jonge gezinnen die in verwachting zijn!

Een zeer goede bron van informatie over dit onderwerp is deze film / DVD

Mythe en realiteit van de vaccinatiecampagnes

Vaccinaties worden beschouwd als het beste wat de moderne geneeskunde te bieden heeft. Maar er komen steeds meer indirecte bewijzen en bewijzen aan het licht: Er zijn twijfels over de beschermende werking. En de gevaren waartegen vaccinaties geacht worden te beschermen staan niet in verhouding tot de bijwerkingen! Dit is vooral dramatisch bij kinderen! In Duitsland is het aantal vaccindoses in het eerste levensjaar gestegen van 1 tot 34 sinds 1972! Tegelijkertijd explodeerde het aantal chronische ziekten bij kinderen: Reuma, kanker; maar vooral allergieën, gevoeligheid voor infecties en gedragsproblemen zoals AD(H)S. De oorzaak ligt in de additieven in de vaccinaties, met name de aluminiumhoudende actieve versterkers. Omgerekend naar lichaamsgewicht bevat een zuigelingenvaccin 23 keer de hoeveelheid aluminium als een vaccin voor volwassenen! De film laat zien dat er vanaf de goedkeuring van de vaccins tot en met de behandeling van de bijwerkingen, sprake is van massaal bedrog. Belangrijk voor het behoud van de gezondheid is niet een volledig gestempelde vaccinatiekaart, maar schoon water, gezonde voeding en een organisme dat niet besmet is met giftige stoffen. Daarom zeggen steeds meer mensen: “WE DON’T VACATE!”

Als vaccins geen autisme veroorzaken, waarom verschijnt autisme dan als mogelijke bijwerking op de bijsluiter in het Verenigd Koninkrijk?

De dramatische toename van voorheen minder vaak voorkomende ziekten zoals plotselinge kindersterfte, ADHD, autisme, neurodermitis, allergieën en intoleranties wijzen steeds duidelijker op een direct verband met meervoudige vaccinaties. Dit moet nader worden bekeken. Volgens de theorie wordt een persoon gevaccineerd met delen van de gedode virussen, ontwikkelt hij een immuunreactie zonder ziek te worden en wordt hij vervolgens beschermd tegen een latere echte infectie. Blijkbaar heeft dit helemaal niet gewerkt, want inmiddels is men in stilte vaak overgegaan tot “levende vaccinaties”, d.w.z. men laat tegenwoordig virussen die in kippeneieren levend worden uitgekweekt, inspuiten. Ook dit lijkt niet zo goed te hebben gefunctioneerd, omdat nu nog zogenaamde effectversterkers met de inentingen moesten worden meegegeven, om zo überhaupt een reactie van het lichaam uit te lokken. Deze versterkers bestaan echter uit allergene aluminium- en kwikverbindingen en worden gebruikt in concentraties die 200 keer hoger zijn voor baby’s en kinderen dan de grenswaarden voor volwassenen voor deze stoffen. Zelfs dit lijkt nog steeds niet voldoende effect te hebben en daarom worden er tot drie vaccinaties gegeven met dezelfde werkzame stof. De bijbehorende gevolgen, vooral voor een groeiend lichaam, zijn eigenlijk te voorzien en worden toch volledig ontkend. Aangezien MMS / chloordioxide in staat is om alle bekende virussen veilig te doden, wordt de zin van vaccinaties dus volledig in twijfel getrokken. Moeten alle gezonde kinderen gevaccineerd worden tegen alle bekende ziekteverwekkers ondanks een statistisch lage kans op ziekte? Of is het genoeg als alleen de weinige zieke mensen met MMS worden behandeld?

Kritische vragen over vaccinatie:
Waarom worden tegenstanders van vaccinatie of vaccinatieweigeraars verbannen en als gevaarlijk geclassificeerd? Als de vaccinaties daadwerkelijk werken, hoe kan het niet-gevaccineerde de gevaccineerde dan in gevaar brengen?
Waarom laten ze me de bijsluiter voor de inentingen niet zien?
Waarom zouden artsen deze bijsluiter in de toekomst niet meer mogen zien?
Hoe komt het dat bij de laatste mazelenuitbraken bijna alle zieke kinderen naar behoren zijn gevaccineerd?
Waarom heeft Obama een wet aangenomen die alle vaccinfabrikanten beschermt tegen eventuele aansprakelijkheidsclaims?
Waarom worden de vaccins aan het lichaam geleverd op een manier die atypisch is voor deze virussen (door middel van een injectie)?
Waarom worden baby’s überhaupt gevaccineerd voor ze twee jaar oud zijn? Een eigen immuunsysteem, dat iets zou kunnen leren van de vaccinaties, is op dit moment nog niet gevormd!
Waarom worden kinderen onder de 2 jaar überhaupt gevaccineerd, als hun bloed-hersenbarrière nog niet ontwikkeld is en de zware metalen dus direct de hersenen kunnen bereiken?
Waarom werden tienduizenden soldaten met geweld gevaccineerd met het drugssqualeen en lijden ze vandaag de dag aan het Golfoorlogssyndroom?
Waarom worden er op dit moment zoveel vaccinatieadviseurs door de staat in de FRG opgeleid? Is gedwongen vaccinatie net om de hoek?
Waarom bevatten de eerste vaccinaties van Bill Gates in het geheim hormonen die Afrikaanse vrouwen onvruchtbaar maakten?
Waarom wil Bill Gates de derde wereld vaccineren tegen malaria, een goedkope en 100% effectieve therapie met MMS is beschikbaar?

Vaccinatie artikelen

Vaccinatie vernietigt hier de hersencellen de link archief.

Een leugen van de eeuw: de Spaanse griep werd veroorzaakt door massale vaccinaties Link Archief

Vijf kinderen sterven na zesvoudige inenting in Duitsland en Oostenrijk – Vaccins om toch door te gaan! Link Archive

Het vaccin rijk is ingestort! Link Archive

Iedereen beslist zelf of hij zich wel of niet laat vaccineren. Maar lees eerst de feiten! Het zou interessant zijn om te weten hoe vaccins worden geproduceerd en wat ze bevatten.

Ingrediënten van de vaccinaties

Veel mensen geloven dat vaccins een paar stukjes virus en water bevatten en dat is het. Noch de medische wereld, noch de massamedia maken u duidelijk welke ingrediënten er in de vaccins zitten. Sommige ingrediënten zijn zelfs beschermd als “bedrijfsgeheim” en zijn daarom volledig onbekend bij de verantwoordelijke autoriteiten. Als je een instructiefolder tegenkomt – meestal bij toeval – wordt een leek vaak overweldigd door de vele chemische termen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen zich er niet van bewust zijn dat vaccins genetisch gemodificeerde cellen, krachtige neurotoxinen en allergenen zoals kwik en aluminium, cellen van afgebroken foetussen, kankerverwekkende formaldehyde en nog veel meer bevatten. Aangezien vaccins worden gekweekt op levende celculturen (kippeneieren, apennieren, menselijke kankercellen, enz.), zijn deze cellen ondanks een zorgvuldige zuivering ook aanwezig in het vaccin. Specifieke virussen die normaal gesproken alleen bij kippen of apen worden aangetroffen, kunnen ook via vaccins in het menselijk lichaam terechtkomen. (Zelfs virussen die vandaag de dag misschien niet bekend zijn en dus niet gedetecteerd kunnen worden!)

Vaccin basiskennis:
Er zijn verschillende soorten vaccins, hier zijn de meest voorkomende vaccinvariëteiten:

-levende vaccins met reproduceerbare ziekteverwekkers op basis van bacteriën en virussen (mazelen, bof, rodehond, oraal poliovaccin, enz.).
-Inactiveerde virusvaccins (Salk polio-injectie, influenza, hondsdolheid)
-vaccins op basis van inactieve bacteriën (pertussis)
-toxine of toxoïdenvaccins (difterie, tetanus)

Hoe worden vaccins in de eerste plaats gekweekt / geproduceerd?
Aangezien virussen alleen in levende systemen kunnen bestaan en zich kunnen vermenigvuldigen, worden ze meestal gekweekt in het dier zelf, in celculturen en bevruchte kippeneieren, of geëxtraheerd uit het bloed van geïnfecteerde dieren. Voorbeelden van “kweekmedia” zijn hersenweefsel van konijnen, nierweefsel van honden, cavia’s, konijnen en apen, albumen van kippen- of eendeneieren, kippenembryo’s, kalfsserum, bloed van paarden of varkens, en etter van waterpokken. Let wel, dit zijn altijd levende dieren! Elke vaccinatie met levende of geïnactiveerde virussen vormt een potentieel risico, zoals hierboven vermeld. Vooral apenvirussen worden door onderzoekers als bijzonder gevaarlijk beschouwd. Apen zijn dragers van talrijke virussen die in hun gastheer volkomen onschadelijk zijn, maar die bijzonder agressief en gevaarlijk kunnen worden wanneer ze de barrière van de soort overschrijden, d.w.z. wanneer ze een ander levend wezen binnendringen. Elke soort heeft in principe zijn eigen specifieke soorten microben die in de loop van miljoenen jaren van evolutie zijn geëvolueerd en nuttig zijn gebleken. Virussen die onschadelijk zijn voor de ene soort kunnen gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn voor de andere. Het is echter ook mogelijk dat twee niet-virulente virussen die in een vaccinatie zijn gemengd, op elkaar inwerken om een dodelijke ziekte in het organisme te veroorzaken. Dit geldt met name voor meerdere vaccins of de gelijktijdige toediening van meerdere vaccins tegelijk. Om u een overzicht te geven, hebben we de belangrijkste termen hieronder uitgelegd, de bijsluiters van de meest voorkomende vaccinaties zijn online te vinden.

Voorwaarden uit de bijsluiters:

VERO cellen: cellen van apennieren.

Aluminiumhydroxide: een aluminiumzout waarvan bekend is dat het een krachtig allergeen is. Andere aluminiumverbindingen in vaccins zijn onder andere aluminiumfosfaat en aluminiumsulfaat. Aluminiumzouten bevorderen de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en verschillende soorten kanker, bijvoorbeeld borstkanker, en kunnen tal van auto-immuunziekten veroorzaken.

Menselijke diploïde longfibroblasten: Cellijnen bereid uit afgebroken menselijke foetussen. Dergelijke cellen worden onder andere ook gebruikt in de volgende vaccins: VAQTA van Merck (hepatitis A), HAVRIX van GlaxoSmithKline (heptatitis A), VarivaxO van Merck (waterpokken), PoliovaxO van Aventis-Pasteur (polio), ImovaxO van Aventis-Pasteur (hondsdolheid).

Recombinante gistcellen: genetisch gemodificeerde gistcellen.
De volgende vaccins bevatten genetisch gemodificeerde cellijnen:
Infanrix hexa® / GSK Biologicals (component voor heptatitis B)
Infanrix penta® / SmithKline Beecham (component voor hepatitis B)
Synflorix® / GlaxoSmithKline (pneumokokken)
Dukoral® / Crucell Zweden AB (cholera)
Ambirix® / GlaxoSmithKline (hepatitis A/B)
Twinrix® Erw. / GSK Biologicals (Hepatitis A/B)
Fendrix® / GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (hepatitis B)
HBVAXPRO® / Sanofi Pasteur MSD (hepatitis B)
Tritanrix® HepB / GSK Biologicals (component voor hepatitis B)
Gardasil® / Sanofi Pasteur MSD (Human Papilloma Virus HPV)
Cervarix® / GlaxoSmithKline (humaan papillomavirus HPV)
Silgard®* / Sanofi Pasteur MSD (Human Papilloma Virus HPV) – alleen VS Fluenz® / MedImmune (Influenza) – alleen VK en VS.

Formaldehyde: wordt beschouwd als carcinogeen volgens de WHO (Bron: Impfkritik.de)

Thiomersal: = Ethylkwik thiosalicylaat Een kwikverbinding die gebruikt wordt voor conservering. Thiomersal bestaat voor bijna 50% uit zeer giftig kwik. Kijk uit! Kwik kan zich ook achter andere termen verschuilen! (Zie hieronder).

Antibiotica: worden toegevoegd aan vaccins om de verspreiding van schadelijke kiemen in het vaccin te voorkomen. Bovendien worden ze verondersteld om eventuele immuun- of overreacties te dempen en de natuurlijke immuunrespons gedeeltelijk te verlammen! Kritische wetenschappers vermoeden dat vaccinreacties en vaccinschade daardoor worden vertraagd. Inderdaad, de schade aan het vaccin werd meestal 2 tot 4 weken na de vaccinatie waargenomen, sommige zelfs maanden of jaren later. Op dit punt is de schade aan het vaccin nog moeilijker op te sporen dan wanneer deze direct na een vaccinatie optreedt. Veel van deze reacties worden niet eens verdacht of gerapporteerd als vaccinatieschade.

Nanopartikels als effectversterkers: Dr. Stefan Lanka (microbioloog en viroloog) waarschuwt tegen het inbrengen van nanodeeltjes in het lichaam, omdat hun kleinheid het zenuwstelsel en de hersenen kan beschadigen. De gevolgen van dergelijke schade zijn vermoeidheid, concentratiestoornissen, slaap- en ademhalingsstoornissen tot verlamming en verstikking, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer en nog veel meer.

Non-species protein, bijvoorbeeld kippeneiwit: Dit zijn resten van het productieproces. Vreemde eiwitten hebben een heel ander effect wanneer ze worden geïnjecteerd dan wanneer ze worden gegeten. De vaccincocktail wordt rechtstreeks in het bloed geïnjecteerd (de vaccins worden in de spieren geïnjecteerd met een sterke bloedtoevoer). Dit is onnatuurlijk. Alle fylische en biologische verdedigingsbarrières, zoals die in de huid, mucosa, amandelen, maagzuur, lymfeweefsel van het darmkanaal, de lever en nog veel meer worden aangetroffen, worden daarbij omzeild. Dergelijke “verwondingen” komen in de natuur niet voor. Het organisme is hierdoor totaal overspannen. Vreemde eiwitten kunnen leiden tot afstotingsreacties en zelfs tot ernstige allergische schokken.

Fenoxyethanol: Andere namen: Fenoxyethanol, 2-fenoxy-1-ethanol, fenylcellosolve, monofenylglycol, ethyleenglycolmonofenylether. Fenoxyethanol is een organische verbinding en verschijnt als een kleurloze, viskeuze vloeistof bij kamertemperatuur. De dampen zijn zwaarder dan lucht. Het wordt gebruikt als conserveringsmiddel. Het kan ook gebruikt worden om vis te kalmeren, te verdoven of te euthanaseren, afhankelijk van de dosering. Kan allergieën veroorzaken. Schadelijk bij inslikken. Irriterend voor de ogen. Mag niet in de ondergrond of de grond komen. Niet in de riolering, het oppervlaktewater en het grondwater laten terechtkomen. (wikipedia.de, veiligheidsinformatieblad)

Ethanol: Andere namen: Ethylalcohol, ethanol (standaardtaal), ethylalcohol (standaardtaal), gedistilleerd van wijn, gedistilleerd, alcohol (spreektaal). Ethanol is een belangrijk organisch oplosmiddel, een chemische basisstof in de industrie en een desinfectiemiddel. Een van de belangrijkste technische toepassingen van ethanol is als biobrandstof, bekend als bio-ethanol. Ethanol is ontvlambaar. De dampen zijn zwaarder dan lucht. Irriterend voor de ogen en de slijmvliezen. Bij inname van grote hoeveelheden veroorzaakt ethanol duizeligheid, bedwelming, narcose en ademhalingsverlamming. (wikipedia.de, veiligheidsinformatieblad)

Bron : www.impffrei.at

Hier kun je zien met hoeveel synoniemen = camouflagenamen men probeert te verhullen dat er altijd kwik in de vaccinaties zit:

synoniemenmercury

…en als er staat dat er GEEN kwikzilver in zit, kan er wel kwikzilver in zitten, in het onderdeel van het geoctrooieerde bedrijfsgeheim. Dit hoeft niet op de verpakking en in de inhoudsopgave te worden vermeld. Hoe farmaceutisch correct zijn al deze regels in de loop der tijd geworden?

Gedachteoefening over verplichte vaccinatie:

“Als alle gevaccineerden beschermd zijn tegen de ziekte, waarom kan de zogenaamde “onverantwoordelijke” niet-gevaccineerde dan in gevaar brengen of de gevaccineerden besmetten? Als dit gevaar echt bestond, dan zou het zonder twijfel bewezen zijn dat vaccinaties geen bescherming bieden!”

Onze tip:

God vaccineert niet en heeft dat ook nooit gedaan, maar er is nog geen enkel ras aangetoond dat het aan een ziekte is gestorven. Integendeel: elke scheur op deze planeet wemelt van het leven. Geen enkel dier of mens hoeft uit voorzorg gevaccineerd te worden. Was ons overleven tot de 19e eeuw puur onwaarschijnlijk toeval? De hele zaak lijkt een mega oplichterij te zijn. Tegenwoordig zijn middelen als MMS beschikbaar om een infectie in het individuele geval met succes te behandelen zonder dat ALLE gezonde exemplaren uit voorzorg meerdere malen worden ingeënt (zie dierenarts Dirk Schrader, die een zware tetanusinfectie met MMS genas – iets van de onmogelijkheid in de orthodoxe geneeskunde).

Het enige effect dat vaccinaties eigenlijk hebben:
Vaccinaties werken tegen de angst die de dokter aan de ouders heeft gegeven. In ruil daarvoor wordt een ongedeerd gezond kind gewond en permanent vergiftigd.

Scroll naar boven