1. genezen met MMS?

Dit is volledige versie V5.55 van het boek/e-book “Healing with MMS?”. (voorheen “MMS Tips”)

Erkenningen

Ik dank mijn Schepper voor alles wat mij is gegeven en voor alles wat van mij is afgenomen. Bedankt dat je mij bent. Ik dank mijn ouders voor een goed beschermde jeugd. Ze wilden altijd al dat ik een dokter zou zijn. Nu ben ik een soort van gezondheidsingenieur geworden. Ik dank Jim Humble voor het geven van een nieuwe richting aan mijn leven. Ik dank al mijn zogenaamde “vijanden” en degenen die mij in de weg hebben gestaan. Het was alleen door jou dat ik kon groeien en worden wie ik nu ben. DANK JE WEL!

Helden van de Mensheid

Veel mensen hebben een hoge persoonlijke prijs betaald voor het onderzoek, de ontwikkeling, de toepassing en de verspreiding van alternatieve middelen en methoden. Ze verloren hun baan, hun reputatie, hun fortuin, hun huis, hun familie, hun vrijheid, hun gezondheid en sommigen zelfs hun leven. Toch zijn de meesten van hen pas aan het eind gestopt met het vertegenwoordigen van hun standpunten en belangen. Sommige namen komen meteen in beeld, andere pioniers waren actief in een tijd dat er geen internet was om hun bevindingen of hun vervolging en onderdrukking te verspreiden. Het zou dan ook onrechtvaardig zijn om hier enkele namen expliciet te noemen en zo de aandacht te vestigen op deze namen. Wat heeft al deze mensen ertoe aangezet om door te gaan ondanks alle vervolgingen en bedreigingen? Empathie en liefdadigheid! Volgens het motto: “Ik weet iets dat veel mensen kan helpen om hun lijden te verlichten of hen te redden van een vroegtijdige dood en ik kan niet rustig slapen totdat de hele wereld op zijn minst van deze mogelijkheid op de hoogte is”.Daarom zijn zulke mensen voor mij “helden van de mensheid en de mensheid”. Wij en de generaties na ons hebben veel te danken aan deze pioniers en we zouden ze daarom vaker moeten herdenken!

Genezingsverklaringen, disclaimer en licenties

De informatie in dit boek, e-book, op onze internetpagina’s of in onze seminars en workshops zijn uitsluitend informatief en vertegenwoordigen geen genezende uitspraken of een vervanging voor een medische behandeling. Het risico in verband met een verkeerde diagnose of behandeling kan alleen worden verminderd door medische professionals in te schakelen. Therapie, diagnose en behandeling van ziekten zijn uitsluitend bij wet voorbehouden aan artsen, niet-medici en psychotherapeuten. Indien op onze pagina’s of in onze evenementen hints, doseringen of toepassingen van bepaalde procedures worden vermeld, wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele medische bedoelingen of procedures. De gebruiker wordt geadviseerd de bovengenoemde specialisten te raadplegen om te bepalen of de richtwaarden en aanbevelingen in het specifieke geval van toepassing zijn. Elke toepassing, dosering of therapie wordt altijd uitgevoerd op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

Inhoud van het boek / e-boek / online aanbod

De auteur/docent Dipl.-Ing. Ali Erhan is geen arts of alternatieve arts, maar een werktuigbouwkundig ingenieur en IT-specialist. Hij presenteert u in dit boek, e-book, in zijn seminars en workshops een literatuuroverzicht en uitspraken van zijn persoonlijke MMS-traineropleiding met de ontdekker van MMS, Jim Humble. Verder vloeiden bevindingen uit interviews met onder andere de insiders Dr. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof en Dr. med. Antje Oswald en verder onderzoek naar dit boek. Dit alles moet u dienen als een vrij en zelfbepaald wezen alleen als informatie voor zelfverantwoordelijk handelen. De auteur/verzamelaar geeft niemand aanbevelingen om dingen te doen of na te laten. De auteur/verzamelaar heeft zelf geen middelen of methoden uitgevonden of gevonden en heeft niemand anders dan zichzelf behandeld. De auteur/verzamelaar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de toepassing van de hier beschreven methoden, in het bijzonder niet voor verbeteringen of verslechtering van uw gezondheidstoestand. Deze publicaties en evenementen dienen enkel de discussie en de verspreiding van fascinerende genezingskennis. De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van alle soorten informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen. De gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en de veiligheidsinformatiebladen van de genoemde middelen moeten in acht worden genomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zijn pagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen – tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina’s te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory’s, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die voortvloeit uit het gebruik of de Nichtnutzung van dergelijke gepresenteerde informatie, alleen de aanbieder van de kant, waarnaar wordt verwezen, is verantwoordelijk, in het bijzonder die, die verwijst over links naar de respectieve publicatie.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen. Verder probeert hij gebruik te maken van zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of zijn toevlucht te nemen tot licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het e-boek of internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s liggen. Elke commerciële verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de boeken, e-boeken en internetpublicaties waaruit u bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Licenties van de gratis versie en de betaalde volledige versie

De auteur heeft besloten om het hele boek als e-boek gratis ter beschikking te stellen aan de gemeenschap. De volledige versie is beschikbaar als PDF-download of op de gebruikelijke e-boekplatforms en bevat alle belangrijke feiten, actuele recepten en toepassingsprotocollen, alsmede risico’s en bijwerkingen op het gebied van MMS. U vindt er ook interessante informatie over MMS, waarvan sommige nog nooit eerder in boeken zijn gepubliceerd. In de inhoudsopgave kunt u zien of er ook spannende onderwerpen voor u zijn. De volledige versie is ook beschikbaar in print met harde of zachte kaft en op alle e-boekplatforms voor mobiele apparaten. Met de praktische e-boekversie heeft u altijd alle praktische MMS-kennis bij de hand op uw smartphone of tablet-pc, bijvoorbeeld tijdens het reizen of op vakantie.

Het copyright voor de inhoud van dit boek ligt bij de auteur Dipl.-Ing. Ali Erhan. Het staat u echter vrij om het e-boek bijvoorbeeld per e-mail, als download of als gedrukte versie voor privédoeleinden door te geven aan elke liefhebbende persoon die u na aan het hart ligt, op voorwaarde dat er niets wordt verwijderd, toegevoegd of veranderd. De distributie is altijd gratis en onvoorwaardelijk. Een verdeling van de betaalde volledige versies als printversie is alleen voorbehouden aan de auteur. De rechten van de respectieve distributieplatforms zijn uitsluitend van toepassing.

Bronnen en bibliografie

Alle uitspraken in dit boek zijn gebaseerd op studies, publicaties of andere verifieerbare uitspraken van derden. Op de website www.mms-seminar.com kunt u ook de bijna 7 uur durende bekijken.
Webinar “Genezen met MMS?”
gratis. Daar vindt u voor elke bron aan het einde van een hoofdstuk onder “Feiten” zowel de directe link als een link naar een gearchiveerde versie.

LET OP: Vertalingen

Dit boek is oorspronkelijk geschreven in de Duitse taal. Daarna werd het machinaal vertaald in vele talen, die je download online kunt plaatsen op het bovenstaande platform www.mms-seminar.com. Mocht de automatische vertaling onrein, onjuist of misleidend zijn, dan is de auteur vrij van elke vorm van aansprakelijkheid. Controleer dan de betwiste passages in de andere talen of in de oorspronkelijke taal. Als u zeer goed vertrouwd bent met talen, bent u welkom om de Word-versie van mij te krijgen en zelf correcties aan te brengen.

Voorwoord

MMS-toepassingen voor mens en dier worden steeds populairder. Gedreven door hun eigen successen wordt MMS vaak aanbevolen aan anderen. Dus steeds meer geïnteresseerde mensen komen naar MMS. Deze hebben dan een grote dorst naar kennis. Helaas zweven oude en nieuwe informatie over MMS-toepassingen op het internet naast elkaar en spreken elkaar soms tegen. Sommige oude applicatieprotocollen zijn te hoog gedoseerd en leiden sneller tot de vermijdbare onaangename bijwerkingen. Jim Humble raadt daarom expliciet aan om de oude protocollen uit zijn eerste boek “The Breakthrough” niet meer te gebruiken! In mijn seminars ervaar ik vaak dat beginners met deze volledig verouderde protocollen werken en er weinig tot geen succes mee hebben, en geef ik voortijdig op in frustratie. Er zijn helaas ook veel websites met deze verouderde MMS-informatie. Daarom heeft dit boek of e-boek als doel om zowel oude handen als nieuwe beginners snel en uitgebreid op de hoogte te brengen van de huidige stand van de kennis van de wereldwijde MMS-familie. Als u dit e-boek van vrienden of kennissen heeft ontvangen, controleer dan altijd onder www.mms-seminar.com of u ook de huidige versie heeft en download het indien nodig. gratis te downloaden.

Elke nieuwe versie groeit en bevat nieuwe hoofdstukken met basics of nieuwe MMS-ervaringen voor toepassing op het gebied van de gezondheid van mens en dier. Daarnaast groeien ook de praktische tips voor het gebruik van chloordioxideproducten in het huishouden, in de tuin en op vakantie. Bovendien bevat elke nieuwe versie bugfixes en verbeteringen aan eerder uitgebrachte hoofdstukken.

Dit boek / e-boek is zeer zorgvuldig samengesteld in jaren van gedetailleerd werk en is het resultaat van een community, de wereldwijde MMS-familie. Help ons door constructieve kritiek, zinvolle ervaringsverslagen of zelfs nieuwe MMS-tips bij te dragen!

Voor alle nieuwkomers wil ik u vragen het marktoverzicht van chloordioxideproducten, hun activering en de toepassingsprotocollen grondig te bestuderen. Hier worden de meest voorkomende fouten gemaakt. Toepassingen met MMS of chloordioxide zijn niet geschikt om direct met een vluchtige blik in het boek een zelfbehandeling uit te voeren. Als u weet wat u doet, heeft u ongekende mogelijkheden met deze veelzijdige maar ook onaangename geur- en smaakstof.

Ik wens u genezing op alle niveaus volgens uw wil en uw zielsplan en blijf…

HeartLight

Uw Ali Erhan

…en we worden steeds meer!

Voorwoord 2020

Het jaar 2020 bracht een grote omwenteling teweeg voor de hele mensheid. Plotseling werd de gezondheid van iedereen op deze planeet schijnbaar bedreigd door een ziekteverwekker genaamd Covid-19, een lid van de Corona-familie van virussen die een bijna gelijktijdige pandemie veroorzaakte. Ik wil niet ingaan op de laatste strijd tussen goed en kwaad op de achtergrond en de politieke motieven van de individuele onruststokers op dit punt. Ik weet zeker dat andere schrijvers het beter kunnen. Voor zover ik weet is dit een geplande pandemie met ten minste twee verschillende gevaarlijke ziekteverwekkers. In de eerste golf lijkt Europa bijna alleen de onschadelijke variant te hebben gekregen. Hier werd de pandemie meer verspreid door extreme overdrijvingen in de media, PCR-tests die niet geschikt waren voor de diagnose, en overdreven beperkingen in het dagelijks leven. Daarentegen werden heel andere schokkende dingen gemeld uit andere delen van de wereld, zoals Bolivia en Mexico. Hier stierven volgens Andreas Kalcker besmette mensen en artsen als vliegen in het rond. Zelfs speciale maskers voor artsen zouden geen enkele bescherming hebben geboden. Alleen in deze nood, met de dodelijke dreiging van hun eigen leven, herinnerden sommige artsen zich de vele lezingen van Andreas Kalcker in Zuid-Amerika over het onderwerp MMS/CDS/chloordioxide. Ze namen contact met hem op en namen het vervolgens mondeling op en heel veel mensen overleefden de ernstige ziekte. Nu was de druk van het lijden zo groot dat steeds meer artsen CDS gebruikten en de successen zich als een lopend vuurtje verspreidden. Dit leidde er zelfs toe dat CDS volgens Andreas Kalcker in Bolivia overhaast door de wet werd goedgekeurd voor de behandeling van Covid-19 patiënten. Als gevolg hiervan werd het sterftecijfer van de patiënten binnen 2 maanden teruggebracht van meer dan 90% naar minder dan 4%. Chloordioxide-oplossingen worden nu in grote hoeveelheden geproduceerd door de universiteiten in Bolivia en voor het grootste deel gratis verspreid onder de bevolking en de klinieken. Tegen het einde van 2020 meldde Andreas Kalcker dat er nu een internationale medische vereniging bestaat die bijna 4.000 artsen uit meer dan 20 landen samenbrengt en dat er meer dan 140.000 succesvolle behandelingen zijn gemeld bij Covid-19-patiënten. Na 4 dagen orale behandeling waren alle patiënten symptoomvrij en buiten levensgevaar. Het feit dat u hier waarschijnlijk nog nooit van gehoord heeft in uw media spreekt boekdelen over de farmaceutische industrie, de massamedia en de politiek en hun agenda. Er is hier met MMS/CDS een eenvoudig, goedkoop, veilig, zeer effectief en betrouwbaar middel tegen de ergste bedreiging van de mensheid en deze kennis wordt zeer langzaam verspreid.

Word een held! Red levens! Je hoeft geen dokter of alternatieve arts te zijn. Het enige wat je hoeft te doen is dit boek door te sturen naar zoveel mogelijk vrienden en kennissen. Als ze hetzelfde doen, zal die informatie uiteindelijk een persoon vinden. Dit helpt zichzelf ggfs. van een dreigende dood en/of het verminderen van zijn lijden! Dat zal hij aan jou te danken hebben. Dit is al meer dan 9 jaar mijn drijfveer. Ik werd ervoor aangevallen, aan de kaak gesteld en had aanzienlijke economische verliezen. Maar het drijft me nog steeds tot op de dag van vandaag. Ik vertrouw erop dat je het juiste doet.

1. genezen met MMS?

Dit is volledige versie V5.55 van het boek/e-book “Healing with MMS?”. (voorheen “MMS Tips”)

HALT! Controleer voordat u verder gaat met lezen eerst of u de laatste versie heeft. Het downloaden van de laatste versie als PDF-bestand is altijd gratis op www.mms-seminar.com mogelijk. Ook de printversies en e-boeken voor Apple, Google Android en Amazon Kindle zijn daar altijd up-to-date en gekoppeld. Het is niet verplicht, maar als je je daar aanmeldt voor de nieuwsbrief krijg je altijd op tijd de laatste versie en informatie.

Scroll naar boven