1.6.10 Belangrijke waarschuwingen

Veel gebruikers blijven vragen stellen die erop wijzen dat er iets verkeerd is begrepen of gedaan. Dus hier zijn enkele belangrijke waarschuwingen.

Gebruik MMS- en CDSplus-componenten niet afzonderlijk

Gebruik nooit één van de componenten alleen met 2-componenten producten (bijv. klassieke MMS of CDSplus)! Ook mag u het activeringstablet met de CDSplus nooit doorslikken. Het wordt uitsluitend gebruikt om de meegeleverde speciale vloeibare component te activeren. Dit vloeibare bestanddeel is geen zuiver water!

Producten met hogere concentraties dan 3.000 ppm of 0,3%.

Sommige leveranciers bieden CDS-oplossingen aan met een concentratie van meer dan 0,3% of 3.000 ppm. Bij veel hogere concentraties kan de gasconcentratie boven het vloeistofniveau in een fles explosieve waarden bereiken. Daarnaast is het gemakkelijk om te verwarren met de conversie naar de applicatieprotocollen met 3.000 ppm en te weinig of te veel toe te passen.

CDS/CDL-producten die niet pH-neutraal zijn bij 3.000 ppm

Ook, veel van deze producten geadverteerd als CDS of CDL zijn niet pH-neutraal bij 3.000 ppm concentratie en dus ben je echt gewoon het kopen van een paar druppels van zeer dure geactiveerde conventionele MMS. Volgens de definitie van Dr. Andreas Kalcker is de belangrijkste eigenschap van CDS precies de pH-neutraliteit van de chloordioxideoplossing bij een concentratie van ca. 3.000 ppm.

Produceer zelf geen CDS-distillaat!

Gelieve nooit zelf CDS-distillaat te maken volgens de Andreas Kalcker-filmpjes op YouTube. Het kiezen van het verkeerde slangmateriaal kan ertoe leiden dat de slangen aan elkaar blijven kleven. Hierdoor ontstaat een steeds grotere druk, die vervolgens kan leiden tot het barsten van de vaten. Andere destillatiemethoden (bijv. de koelkastmethode met floatglas) leveren slechts een zwakke 300 ppm-concentratie op en je moet dan voor alle protocollen opnieuw converteren.

Activeer maximaal 30 druppels MMS in één keer.

Activeer nooit meer dan 30 druppels van de klassieke MMS. Ook als u meer nodig heeft, bijvoorbeeld om een grote regenwaterreservoir te desinfecteren, activeer dan maximaal 30 druppels en voeg deze toe aan het te desinfecteren water. Activeer dan nog eens 30 druppels en leg ze ook in het water en zo verder. Werk altijd in goed geventileerde ruimtes voor deze hoeveelheden met meer dan 30 druppels. Zo kom je in etappes beter en veiliger bij het doel uit dan dat je alles in één keer activeert.

In geval van morsen altijd verdunnen met water

Als u de geactiveerde klassieke MMS heeft gemorst, spoel het dan altijd af en maak het schoon met veel helder water, want het is pH-zuur. Hetzelfde geldt in mindere mate voor CDS/CDSplus-oplossingen. CDS/CDSplus is pH-neutraal, maar het chloordioxide kan nog steeds een licht oxiderend en dus verkleurend effect hebben op stoffen en oppervlakken.

Andere processen en formuleringen

Er zijn ook veel andere methoden om chloordioxide te produceren, vooral uit twee puur droge componenten. Maar voor zover ik weet zijn deze goedgekeurd voor andere technische toepassingen en niet voor de drinkwaterzuivering in Duitsland.

Gebruik geen industriële containerafmetingen

Om chloordioxideproducten in industriële verpakkingen te kunnen gebruiken, moet u een uitgebreide training hebben gevolgd in de omgang met chloordioxide. Het risico van een explosie of de mogelijkheid van verstikking door cyanose is met deze grote hoeveelheden middelen gewoonweg heel reëel. De kostenbesparingen zijn niet zo groot om deze risico’s te nemen.

DMSO brengt alles in de diepte en ontkleurt kleding

Ook de omgang met de werkzame stof DMSO (dimethylsulfoxide) moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. DMSO is een sterk organisch oplosmiddel, d.w.z. het ontkleurt veel stoffen. Wanneer DMSO wordt gemorst, moet het worden geabsorbeerd of afgespoeld met veel water. DMSO kan rubber (bijv. rubberen handschoenen) oplossen, maar is niet corrosief. DMSO brengt niet alleen chloordioxide, maar alles in diepere weefsels, inclusief vuil. Werk dus altijd schoon in het toepassingsgebied.

Scroll naar boven