1.4 Risico's en bijwerkingen

Bij orale inname lijkt het chloordioxide niet meer dan maximaal te zijn. 2 uur om in het lichaam te werken. Daarna ontbindt het zich in zuurstof, water en natriumchloride, alle natuurlijke bestanddelen van bloed. Er zijn dus helemaal geen restbestanddelen meer over, zoals bijvoorbeeld bij geneesmiddelen, die door het lichaam moeten worden afgebroken of weggegooid. De belangrijkste bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid bij braken en diarree bij een overdosis. Dit is vaak van korte duur. Geen van beide lijkt te wijten te zijn aan een intolerantie voor de eigenlijke werkzame stof, maar gewoonweg aan het feit dat deze te grondig is. Grote hoeveelheden restafval van gedode bacteriën en schimmels drijven dan in het bloed en moeten worden afgevoerd. Dit veroorzaakt een vergiftigingsalarm in het lichaam en het lichaam start zijn noodprogramma waarin het alles boven en onder uit laat gaan. Met MMS betreft het slechts gedeeltelijk geactiveerd natriumchloriet dat in de maag afhankelijk van zure omstandigheden nog uren na activeren en dus verder chloordioxide te produceren kan. Dit geldt niet voor gebruiksklare CDS of geactiveerde CDSplus.

Volgens Dr. Andreas Kalcker zijn de weinige sterfgevallen die in de literatuur bekend zijn in verband met chloordioxide alleen te wijten aan het inademen van een grote hoeveelheid chloordioxidegas (bijvoorbeeld een defect in een technische installatie), geen enkele sterfgeval is het gevolg van de orale inname van een waterige chloordioxide-oplossing.

Ik kan een ander neveneffect afleiden uit de getuigenissen die mij werden teruggestuurd: Huiduitslag. Voor sommigen vindt er waarschijnlijk ook een ontgiftingsproces plaats via de huid. Dit kan vooral roodachtige jeukende uitslag veroorzaken. Dit is slechts tijdelijk en is tot nu toe altijd genezen zonder blijvende schade. Of het nu gaat om kleine parasieten die het lichaam verlaten of om iets agressievere gifstoffen moet nog worden onderzocht.

In een dierproef kregen ratten wekenlang 400 mg chloordioxide te drinken. De dosis van 400mg is gelijk aan 10 keer de dosis die een mens zou gebruiken. Geen van de dieren stierf of had een andere ziekte. In de controlegroep zonder chloordioxide stierven enkele dieren. De inname van chloordioxide verhoogt dus eigenlijk de levensverwachting. Dus zelfs met een 10-voudige overdosis waren er geen symptomen van vergiftiging of dood. De onderzoekers waren verbaasd dat de ratten de chloordioxideoplossing zelfs vrijwillig dronken. Geen enkele rat heeft kanker. De werkzame stof chloordioxide is dus noch giftig, noch kankerverwekkend, zelfs niet bij een 10-voudige overdosis.

Later gaf een konijnenfokker enkele duizenden dieren 400mg chloordioxide over een langere periode. Er was geen enkele mutatie en er waren meer en gezondere nakomelingen (meer geboortegewicht). Chloordioxide is dus ook niet mutageen (gen-veranderend) en kan de vruchtbaarheid niet schaden.

Volgens Andreas Kalcker komt de dosis van 400mg overeen met ongeveer 4 jaar chloordioxide in de mens!

Feiten:

– Boek “The MMS Handbook” Dr. Antje Oswald.

– Boek “MMS klinisch getest

1.4.1 Waarschuwing van het Federaal Bureau voor Risicobeoordeling

Omwille van de volledigheid en de billijkheid moet ook worden vermeld dat er een waarschuwing van het Federaal Bureau voor Risicobeoordeling (BfR) van 2.7.2012 op MMS staat.

Advies nr. 025/2012 van het BfR van 2 juli 2012 (uittreksel)

“Miracle Mineral Supplement” (“MMS”) wordt op het internet te koop aangeboden als oplossing in twee kleine flesjes. Volgens berichten uit het buitenland kan dit product de gezondheid van de consument aantasten. Maagdarmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, braken en diarree zijn gemeld, soms met bloeddrukverstoringen en aanzienlijke vochtverliezen. Direct contact van de onverdunde of verkeerd gemengde kant-en-klare oplossing kan leiden tot irritatie van de huid en de slijmvliezen of zelfs tot brandwonden. Intussen zijn ook in Duitsland individuele gevallen van ongewenste effecten bekend geworden nadat de consumptie van “MMS” bekend werd. Sommige van de aanbiedingen bevatten de indicatie dat dit middel kan worden gebruikt voor de desinfectie van water. Op sommige websites wijzen voorstanders van het gebruik van “MMS” op de mogelijkheid van orale inname van het product. Het BfR raadt de inname en het gebruik van “Miracle Mineral Supplement” (“MMS”)….” sterk af.

Als men deze waarschuwing in detail leest, komt men het volgende te weten: Hoewel inmiddels ongeveer een miljoen mensen in Duitsland MMS kennen en er al jaren gebruik van maken, achtte dit bureau eigen onderzoek tot nu toe niet nodig. Men citeert alleen maar waarschuwingen uit het buitenland. Eigenlijk citeren alle landen alleen de waarschuwing van de Amerikaanse FDA (Federal Drug Administration), die bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag geen enkel probleem ziet in de goedkeuring van aspartaam, dat ernstig schadelijk is voor de gezondheid. Het dreigingsniveau kan dus niet zo hoog zijn, als er geen eigen onderzoek wordt gedaan. In deze waarschuwing staan:

– geen doden

– geen levensbedreigende situaties

– geen blijvende schade

vermeld na de inname van MMS. Wat overblijft zijn tijdelijke verstoringen van het welzijn. Dit zijn misselijkheid voor braken en diarree, zoals in elk MMS-boek tot nu toe wordt vermeld. Aan de andere kant zijn er duizenden succesverhalen, zelfs voor ziekten die als ongeneeslijk worden beschouwd. Dit betekent dat iedereen de argumenten voor zichzelf moet afwegen.

Kortom, de bovenstaande waarschuwing van het federaal agentschap is eigenlijk de beste bijsluiter voor MMS/CDS/chloordioxide. Het bedrijf Bayer wil graag zo’n onschadelijke bijsluiter voor zijn bestseller “Aspirine”. Helaas staan er zulke lelijke dingen in als permanente bloedstelpende veranderingen en maagbloedingen. Dr. Friedrich Hagenmüller van de Asklepioskliniek in Hamburg schat het aantal sterfgevallen als gevolg van de aspirine bijwerking “maagbloedingen” alleen al in de Bondsrepubliek Duitsland op 1.000 tot 5.000 mensen, waarbij het aantal niet-gemelde gevallen mogelijk veel hoger ligt. Omdat hij bovendien twijfelt aan het nut van de “duizendpoot” bij de behandeling van pijn, pleit hij voor een handelsbeperking. Met 16.500 doden behoorde de drug volgens Phillip Mimkes (The Aspirin Lie) in 2000 tot de top 15 van doodsoorzaken in Amerika.

Dus over welke potentiële gevaren hebben we het hier met MMS / chloordioxide?

Feiten:

– Boek “Genezing is mogelijk” Dr. Andreas Kalcker

– Waarschuwing van het Federaal Bureau voor Risicobeoordeling BfR

– Hamburgse kliniek: waarschuwing tegen aspirine

– Studie Phillip Mimkes

Scroll naar boven